Skriv här det du söker efter!

Fakta om Forskarskolan vid Åbo Akademi

Forskarskolan vid Åbo Akademi är ett gemensamt tak för akademins doktorandprogram. Syftet med Forskarskolan vid Åbo Akademi är att stöda en professionalisering av forskarutbildningen, så att

  • forskarutbildningen är systematisk, välstrukturerad och högklassig,
  • examen kan avläggas inom den tid som är fastställd i ett handlednings- och studieavtal
  • utbildningen ger färdigheter som krävs för forskaryrket och andra krävande sakkunniguppgifter inom universitet, näringslivet och samhället överlag.

Forskarskolan leds av Nämnden för forskning och forskarutbildning (ordförande: vicerektor, professor Stefan Willför).

Till Forskarskolan vid Åbo Akademi hör även doktorandnätverk.

 

Uppdaterad 13.2.2019