Skriv här det du söker efter!

Välbefinnande i studier och karriär

Välbefinnande i studier och karriär

Såväl i studier, karriär som i livet i övrigt är ditt välbefinnande centralt. För att befrämja välbefinnande hos våra studerande och alumner erbjuder vi inom Åbo Akademi föreläsningar, evenemang, gruppverksamhet och liknande verksamhet, som inte är en direkt del av utbildningen.

Känner du att du kunde ha nytta av denna typ av verksamhet? Kolla vårt utbud nedan.

Utbudet är inte statiskt utan växlar enligt bland annat behov, efterfrågan och aktualitet. Kontakta oss gärna om du har frågor och tankar (studinfo@abo.fi).

Uppdaterad 5.8.2022