Skriv här det du söker efter!

Praktiska frågor

Praktiska frågor

Hitta svar på dina praktiska frågor här

Hur får jag tag på en nyckel till fastigheterna?

Du beställer en nyckel och kan sedan hämta den från fastighetsservice följande dag. Mera information finns på intranätet (kräver inloggning).

Hur gör jag adressförändring?

Du kan själv ändra din adress i studieplaneringsverktyget under ”Min Profil” (student.abo.fi) eller kontakta studinfo@abo.fi.

Hur meddelar jag om byte av namn och/eller personbeteckning?

Meddelande om byte av namn och/eller personbeteckning görs vid studentexpeditionen. För att ändringen skall utföras bör du visa upp ett intyg från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller ett giltigt identitetsbevis med det nya namnet/personbeteckningen.

Ifall du gjort namnbyte och även vill ha en ny abo.fi-adress med det nya namnet, skall du vara i kontakt med helpdesk@abo.fi. Kom också ihåg att meddela biblioteket skilt.

Hur aktiverar jag användarrättigheter vid Åbo Akademi?

Information om hur du aktiverar användarrättigheterna, hittar du här.

Hur hittar jag rätt på campus?

Här hittar du Akademins campuskartor.

Uppdaterad 13.11.2020