Skriv här det du söker efter!

Må bra i studierna

Att må bra är en god grund för lyckade studier. Åbo Akademi jobbar aktivt för att erbjuda en hälsofrämjande studiemiljö för våra studerande.

När du som studerande betalar en årlig kåravgift blir du berättigad till vissa tjänster och förmåner som du kan ha stor nytta och glädje av. På Studentkårens hemsida finns information om såväl dina rättigheter som studerande som om vad du kan syssla med på fritiden. Om du behöver t.ex. juridisk rådgivning, råd om rättsskydd eller vända dig till studentprästen, skall du vara i kontakt med Kåren. Mera information hittar du här.

Det finns många olika motionsverksamheter och special-, ämnes- och intresseföreningar och klubbar som du kan bli medlem i och som arrangerar tillställningar, fester och andra aktiviteter. Det lönar sig att engagera sig i studentföreningar. Du hittar säkert någonting som hjälper dig att koppla av från studerandets allvar!

CampusSport erbjuder helt nya möjligheter att träna. Stadens yrkeshögskolor och universitet har inlett ett samarbete kring motionsverksamheten.

ÅA Motion i Vasa upprätthåller motionstjänster för studerande och personal inom Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia samt Svenska Handelshögskolan i Vasa. Även studerande från andra högskolor är välkomna att delta i en del av utbudet.

Vänd dig till Studenthälsan eller Studiepsykologen när balansen i vardagen rubbbas av fysisk eller psykisk ohälsa och din studieförmågan försämras.

 

Uppdaterad 20.10.2022