Skriv här det du söker efter!

Studentbostäder

Studentbostad i Åbo

Information om Studentbystiftelsens bostäder finns på adressen www.tys.fi. Närmare information ger Studentbystiftelsen i Åbo, Inspektorsgatan 4, 20540 Åbo, tfn 02 275 0200. Du kan ansöka om studentbostad redan innan du har fått en studieplats, men vid inflyttningen måste du ha ett studieintyg att visa upp.

Åbo Akademis Studentkår upprätthåller studenthemmet Tavasthem, vilket ligger nära akademibyggnaderna. Mera information och ansökningsblanketter får du på Studentkåren, Tavastgatan 22, 3 vån, 20500 Åbo, tfn (02) 215 4650 eller på Studentkårens hemsida. Ansökan om bostad kan inlämnas efter det att beskedet om antagning har kommit. Studentbystiftelsens bostäder och bostäderna på Kåren har internetanslutning.

Studentbostad i Vasa

Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelse har två studenthem, Lärkan I och II. Ansökan till Lärkanfastigheterna sker genom Realia Disponentservice, Fredsgatan 22, 65100 Vasa, tfn 010 228 8100. Se närmare på adressen http://studiebostader.fi/ . Ansökningsblankett till VOAS bostäder finns på nätet www.voas.fi. Adress: VOAS byrå, Olympiagatan 3 Q, 65100 Vasa, tfn 06 327 6530.

Uppdaterad 23.5.2019