Skriv här det du söker efter!

Kombinera din idrottskarriär med flexibla studier

Kombinera din idrottskarriär med flexibla studier

Åbo Akademi har avtal med både Åboregionens Idrottsakademi och Vasaregionens Idrottsakademi om att erbjuda stöd för examensstuderande som också är antagna vid Idrottsakademierna. Via stödet vill vi hjälpa dig att kombinera ditt elitidrottande med dina studier.

Som elitidrottande studerande vid Åbo Akademi får du stöd för att flexibelt kombinera studier med idrottskarriären genom bl.a. personlig studierådgivning. Idrottsakademierna erbjuder träningsfaciliteter på studieorten. Åbo Akademi har via avtalen med idrottsakademierna förbundit sig att vara flexibel och beakta elitidrottande studerandes behov i den mån det är möjligt inom den utbildning du studerar inom. Detta kan t.ex. innebära flexibla tentamensarrangemang, möjligheter att avlägga en del kurser på distans, en individuell studieplan som beaktar din idrott och möjlighet till individuell karriärrådgivning som också beaktar din dualkarriär och vilka kompetenser du får via idrotten. Elitidrott är också en av de faktorer som berättigar till förlängd studietid ifall den ordinarie studietiden inte räcker till för att ta ut examen.

Som elitidrottare söker du till Idrottsakademin i Åbo eller Vasa och om du antas av dem har du tillgång till det stöd som avses här.

För mera information, kontakta koordinator Jan Kraufvelin. Du som redan studerar eller jobbar vid Åbo Akademi hittar också mera information på ÅA:s intranät.

Under hösten 2024 kommer Åbo Akademi att auditeras av Olympiska kommittén.

Uppdaterad 9.11.2023