Skriv här det du söker efter!

Planera studierna

Planera studierna

När du blir antagen till Åbo Akademi får du en studierätt inom den utbildning du blivit antagen till. Studierätten ger dig rätt att läsa kurser och avlägga en examen. Studierna består av huvudämnesstudier, biämnesstudier och valfria studier. Hur studiernas struktur är uppbyggd beror på vilket ämne du studerar.

Du kan också studera vid Åbo Akademi utan att ha en examensstudierrätt, till exempel om du studerar via Öppna universitet, är JOO-studerande eller studerar en behörighetsgivande utbildning.

Studieplaneringsverktyget Peppi

Alla examensstuderande ska göra en individuell studieplan (ISP) för sina studier. Din studierådgivare kan hjälpa dig göra upp en plan. Studieplanen görs i studieplaneringsverktyget Peppi. I Peppi kan du också:

  • Anmäla dig till kurser
  • Anmäla dig till tenter
  • Se din läsordning
  • Se dina prestationer och kursvitsord
  • Skriva ut prestationsutdrag
  • Se information om din läsårsanmälan
  • Se information om dina studierätter
  • Uppdatera dina kontaktuppgifter

Studiehandboken

I studiehandboken ser du vilka kurser Åbo Akademi erbjuder och i vilka studiehelheter kurserna ingår. Studiehandboken visar också utbildningsprogrammens struktur och vilka kurser som ingår i dem.

I kursbeskrivningarna ser du grundläggande information om kursens innehåll och lärandemål, samt på vilken nivå kursen är. Genom att välja en specifik kursversion får du information bland annat om vilka tider och i vilka utrymmen en kurs hålls, när kursanmälan är öppen och vem som är lärare för kursen.

Studiehandboken uppdateras alltid i slutet av vårterminen, och då uppdateras informationen inför följande läsår. Kom ihåg att kolla den uppdaterade informationen innan studiestarten på hösten.

Uppdaterad 14.3.2023