Skriv här det du söker efter!

Planera studierna

För att kunna planera studierna och genomföra dem på ett klokt och effektivt sätt bör man känna till en del basfakta om studiegången. Vid antagningen tilldelas den studerande en studierätt. Ibland innebär en studierätt att man får rätt att avlägga en viss examen inom ett område, ibland är den studierätt man får vid antagningen ”smalare”, dvs den är kanske begränsad till ett visst ämne. I det tidigare fallet väljer man huvudämne efter en tids studier, i det senare fallet är huvudämnet givet från början. Inom de flesta utbildningar finns också olika linjer till vilka någon form av antagning/anmälan ska ske under studiernas gång. Möjligheterna att välja biämne/biämnen i examen varierar också.

Då du planerar dina studier ska du bekanta dig med Studiehandboken och sedan göra själva studieplaneringen i studieplaneringsverktyget.

 

Uppdaterad 11.1.2021