Skriv här det du söker efter!

Studieplanering

Studieplanering

För studieplanering finns två huvudsakliga verktyg till förfogande:

I Studiehandboken finns allt kursutbud vid Åbo Akademi listat. Med Studiehandboken får du en bra överblick av kursutbudet vid Åbo Akademi och vilka kurser som ingår i de olika studiehelheterna. Utbudet i Studiehandboken uppdateras under andra halvan av vårterminen, så under den tiden lönar det sig att regelbundet kolla Studiehandboken för eventuella ändringar.

I studieplaneringsverktyget Peppi gör du upp din individuella studieplan (ISP), ser dina avlagda prestationer och detaljer kring dina studierätter, samt anmäler dig till kurser.

 

Studieregistrets registerbeskrivning.

Uppdaterad 18.9.2020