Skriv här det du söker efter!

Arbetsforum

Arbetsforum

Arbetsforum är karriärtjänsterna vid Åbo Akademi. Vår uppgift är att förenkla steget mellan studier och arbetsliv samt att stöda studerande i karriärplanering och identifieringen av egna styrkor.

Vi erbjuder bl.a. karriärvägledning, CV-kliniker, stöd i jobbsökandet och information om praktik både i Finland och utomlands. Vi gör karriäruppföljningar och sammanställer årligen information om utexaminerade ÅA alumnernas placering på arbetsmarknaden. 

Vi samarbetar även med arbetsgivare för att studerande ska få erfarenhet och kunskap om arbetslivet samt ha möjlighet att knyta kontakter till potentiella arbetsgivare redan under studietiden.

 

Arbetsforum betjänar dig i:
Åbo: Gripen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo
Vasa: Academill, F4, Strandgatan 2, 65100 Vasa

Uppdaterad 17.6.2024