Skriv här det du söker efter!

Förbered karriären

Aktuellt – Åbo Akademi goes JobTeaser
Åbo Akademi tar den 25.11.2020 ibruk en ny förmedlingsplattform för praktik- och arbetsplatser. Vi övergår tillsammans med 8 andra finländska universitet till att förmedla praktik- och arbetsplatser via portalen JobTeaser. JobTeaser-tjänsten är internationell och förmedlar i dagsläget platser till över 500 högskolor i Europa. Tjänsten JobTeaser kommer att kräva enkel registrering och du kommer att kunna logga in med ditt ÅA-användarnamn via HAKA inloggning. Tjänsten kommer i första skedet att finnas parallellt med den nu i bruk varande s.k. Aarresaari-databasen, som sedan stängs ner kring årsskiftet. Här hittar du mer information samt länkar till de båda databaserna.

 

Arbetsforum erbjuder ÅA-studerande och nyutexaminerade 
Pga coronavirusläget jobbar vi för tillfället på distans. Vänligen kontakta oss på arbetsforum@abo.fi för närmare info. Allmän information om Åbo Akademis åtgärder i denna situation hittas på www.abo.fi/nyheter/anvisningar-for-abo-akademis-personal-och-studerande/
Läs mera om vår service längst ner på sidan.
Kontakta oss på: arbetsforum@abo.fi

Bild på Arbetsforums logo 

                    Academill/Vasa      Åhuset/Åbo

Arbetsforum finns i Åhuset i Åbo och i Academill, F4, i Vasa.
Vi rör oss en hel del på campus, så mejla oss gärna före ditt besök!

 

Uppdaterad 24.11.2020