Skriv här det du söker efter!

Förbered karriären

Aktuellt – Åbo Akademi goes JobTeaser
Åbo Akademi tog hösten 2020 ibruk en ny förmedlingsplattform för praktik- och arbetsplatser. Vi övergick tillsammans med 8 andra finländska universitet till att förmedla praktik- och arbetsplatser via portalen JobTeaser. JobTeaser-tjänsten är internationell och förmedlar i dagsläget platser till över 500 högskolor i Europa. Tjänsten JobTeaser kräver enkel registrering och du kan logga in med ditt ÅA-användarnamn via HAKA inloggning. Här hittar du mer information.

 

Arbetsforum erbjuder ÅA-studerande och nyutexaminerade 
Pga coronavirusläget jobbar vi för tillfället på distans. Vänligen kontakta oss på arbetsforum@abo.fi för närmare info. Allmän information om Åbo Akademis åtgärder i denna situation hittas på www.abo.fi/nyheter/anvisningar-for-abo-akademis-personal-och-studerande/
Läs mera om vår service längst ner på sidan.
Kontakta oss på: arbetsforum@abo.fi

Arbetsforum finns i Gripen i Åbo och i Academill, F4, i Vasa.

 

Uppdaterad 15.1.2021