Skriv här det du söker efter!

Förbered karriären

Arbetsforum erbjuder ÅA-studerande och nyutexaminerade 
Nedan hittar du mer information om vår service.
Arbetsforum betjänar dig i Åbo, Gripen och i Vasa, F4.
Kontakta oss på: arbetsforum@abo.fi

Uppdaterad 12.1.2022