Förbered karriären

Förbered karriären

Stöd i jobbsökning, karriärplanering och praktikärenden för ÅA-studerande och nyligen utexaminerade

För ÅA-studerande och nyutexaminerade erbjuder ÅA:s Arbetsforum

Bild på Arbetsforums logo

  • karriärvägledning och personprofilanalys
  • delfinansiering för praktik (praktiksedlar)
  • databas med lediga praktik- och arbetsplatser och
    uppdrag för pro gradu-avhandling, diplomarbete eller projekt
  • arbetslivs- och jobbsökningskurser
  • stöd i jobbsökandet och feedback på CV (CV-kliniker)

Arbetsforum finns i Åhuset i Åbo och i Academill, F4, i Vasa.
Vi rör oss en hel del på campus, så mejla oss gärna före ditt besök!

Läs mera om vår service i menyn nedan.

Uppdaterad 15.2.2018