Skriv här det du söker efter!

Finansiera studierna

Finansiera studierna

Som examensstuderande vid Åbo Akademi har du i de flesta fall möjlighet att ansöka om:

Notera att stipendier i regel tas i beaktande i studiestödets inkomstkontroll. Undantag utgör stipendier som utges för något speciellt ändamål, t.ex. resestipendier.

 

Uppdaterad 22.9.2023