Skriv här det du söker efter!

Pröva på universitetsstudier redan innan du söker in

Pröva på universitetsstudier redan innan du söker in

För en smidigare övergång från studier vid gymnasium och yrkesinstitut till studier vid universitet är det viktigt med samarbete. Åbo Akademi vill med hjälp av samarbete med andra stadiet erbjuda den studerande:

  • en mera realistisk bild av universitetsstudier och olika ämnesområden
  • stöd i valet av utbildning
  • en smidigare övergång från andra till tredje stadiet
  • ett bredare kursutbud​ redan under studierna vid andra stadiet

Samarbete med Åbo Akademi kan se ut på många olika sätt. Vi arrangerar samarbeten som gymnasier och yrkesinsitut och i vissa fall enskilda studerande kan välja att delta i. Samtidigt välkomnar vi också gymnasier och yrkesinstitut att vara i kontakt med oss angående samarbete, inte minst när det gäller samarbetsformen ”Få smakprov på universitetsstudier”. Vi planerar gärna tillsammans. Våra aktuella samarbetsformer ser ut som följer:

Vad?

För att få en ännu bättre insyn i vad universitetsstudier handlar om före val av utbildning, går det bra att avlägga kurser som kanske rentav kan tillgodoräknas redan under studierna vid gymnasiet/yrkesinstitutet. Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder från och med läsåret 2021-2022 några kurser på 2 sp som specifikt riktar sig till studerande på andra stadiet. Studerande vid andra stadiet får också gärna ta del av övriga kurser vid Öppna universitetet och dessa har omfattningen 5 eller 10 sp. Inom Fitech erbjuds kurser inom informationsteknologi. Vidare är det bra att känna till Öpuleden, det vill säga möjligheten att få studieplats på basis av avlägda studier vid Öppna universitetet.

Hur?

Frågor?

Kontakta: opu@abo.fi

Vad?

För att få en inblick i och en mera realistisk bild av studierna vid en utbildning, kan det vara bra att få några smakprov på universitetsstudier. Kontakta oss gärna, så planerar vi tillsammans med er. Nedan nämner vi några exempel på vad smakproven kan handla om.

Hur?

  • Få besök av lärare/forkare/studerande i ett studieavsnitt endera fysiskt eller virtuellt
    • Till exempel ämnespaket som fakulteten för naturvetenskaper och teknik erbjuder både virtuellt och som studiebesök
  • Ordna studiebesök till olika ämnen på campus eller till Åbo Akademis fältstationer
  • Ta del av färdigt inspelade föresläningar, webinarier, poddar och motsvarande i samband med ett studieavsnitt

Läs mer om smakprov vid fakulteterna

 Smakprov vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik

 

Frågor?

Kontakta: studbeso@abo.fi

Du kan också vara i direkt kontakt med våra fakulteter:

Kontakta Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi:
smakprovFHPT@abo.fi

Kontakta Fakulteten för naturvetenskaper och teknik:
smakprovFNT@abo.fi

Kontakta Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier:
smakprovFPV@abo.fi

Kontakta Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi:
smakprovFSE@abo.fi

Vad?

Genom att besöka eller få besök av Åbo Akademis representanter har dina studerande möjlighet att på olika sätt få information om bl.a. studieliv och utbildningsalternativ. Syftet med besöken är att inspirera dina studerande att söka mer information om utbildningarna, och mångsidigt åskådliggöra det breda utbildningsutbud Åbo Akademi erbjuder. 

Vi ordnar även träffar för studiehandledare och annan personal med handledningsuppgifter. 

Hur?

Dina studerande kan träffa oss på  

Frågor?

Kontakta: studbeso@abo.fi

Uppdaterad 1.12.2022