Skriv här det du söker efter!

Ämneslärarbehörighet

Ämneslärarbehörighet

Öppna universitetet erbjuder studier för lärare som vill erhålla ämneslärarbehörighet i nya ämnen.

För ämneslärarbehörighet krävs 60 studiepoäng (i modersmålet i såväl svenska som litteraturvetenskap). För mera information kan du kontakta studievägledare Majlen Saarinen, tfn. 02 2154500, förnamn.efternamn@abo.fi

ALLMÄN TEOLOGI
ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN (dagtidsstudier i Åbo, antagning via urvalsprov).
GEOGRAFI
HISTORIA
HÄLSOKUNSKAP
MATEMATIK
PSYKOLOGI
SAMHÄLLSLÄRA

Inom öpp­na uni­ver­si­te­tet kan du ock­så av­läg­ga en del av äm­nes­be­hö­rig­he­ten i äm­ne­na lit­te­ra­tur­ve­ten­skap, lo­go­pe­di, re­li­gi­ons­ve­ten­skap, och hälsokunskap.

Ifall ämnena inte erbjuds inom öppna universitetet kan studierätt erhållas som extra studerande vid Åbo Akademi.

Utexaminerade ämneslärare i språk kan söka in för lärarbehörighet, 60 sp, i engelska språket och litteraturen via inträdesprov. Studierna är dagtidsstudier i Åbo.

Motsvarighetsintyg för lärarbehörighet

 

Bekanta dig med Öpus kursutbud i pedagogik:

All­män pe­da­go­gik
Spe­ci­al­pe­da­go­gik
Vuxenpedagogik

 

Tillbaka till öppna universitetet

Uppdaterad 31.8.2023