Skriv här det du söker efter!

Extra studerande

Extra studerande

Att vara extra studerande innebär att du deltar i den ordinarie undervisningen på dagtid på samma villkor som övriga studerande.

Som extra studerande har du inte rätt att förvänta dig några specialarrangemang och har inte heller rätt till några studiesociala förmåner.

 

Som extra studerande har du inte rätt att avlägga examen. Extra studerande beviljas studierätt i en enskild kurs eller en enskild ämneshelhet. Om du vill fördjupa dig i ett ämne eller avlägga kurser som inte erbjuds inom öppna universitetet kan du ansöka om att bli extra studerande. Om du är lärare och önskar få lärarbehörighet i ett undervisningsämne eller vill komplettera tidigare examen kan du ansöka om att bli extra studerande.

Om du har examensstudierätt vid ÅA kan du inte vara extra studerande. Ämnar du ansöka om att bli extra studerande bör du avsäga dig din studierätt vid ÅA som examensstuderande.

Ansökan

Ansökan för extra studerande är fortlöpande och de aktuella kurserna bör definieras i en studieplan. Ansökan lämnas in minst två veckor före kursstart. Information om studieplanering
Blanketter för ansökan och studieplan kan laddas ner  Blankett [pdf] 55k  (öppna i Adobe Acrobat Reader,  Open with different viewer). Blanketten sänder du till extra@abo.fi
Studierätten gäller för högst ett läsår. Efter att studierätten upphört har du möjlighet att ansöka om ny studierätt.

Ta gärna kontakt med studierådgivare på studiekansliet eller ämnets lärare för att få hjälp med val av kurs och information om kursinnehåll och förkunskapskrav.
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi: fhpt-studieradgivare@abo.fi 
Fakulteten för naturvetenskap och teknik: fnt-studieradgivare@abo.fi
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier: studinfo-vasa@abo.fi
Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi: studierfse@abo.fi 

Avgifter
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) uppbär en avgift om 50 euro per termin av extra studerande som blivit antagna till en eller flera kurser. Den administrativa avgiften uppbärs även i de fall du väljer att avbryta dina studier eller tar tillbaka din ansökan efter att du beviljats studierätt.

Besked om antagning samt rättelseyrkan
Antagningsbeslutet meddelas per e-post. Den som efter ansökan inte antas för studier som extra studerande får skriftligt besked om grunderna för detta samt hänvisning till rättelseförfarande. En sökande som är missnöjd med antagningen får skriftligen söka rättelse hos CLL:s direktion inom 14 dagar efter det att resultatet delgivits sökanden.

Mera information: extra@abo.fi eller
Åbo: Minéa Dahlbacka, tfn +358 505234624
Vasa: Annette Hartvik, tfn +358 503834315

 

 

Information för dig som blivit beviljad studierätt som extra studerande

Som extra studerande förväntas du själv vara aktiv och ta reda på information om när kurserna startar, var de går och hålla dig uppdaterad angående eventuella inhiberingar eller övriga förändringar.

Användarrättigheter
När du beviljats studierätt som extra studerande och fått ett matrikelnummer skapas automatiskt ett ÅA användarnamn. Du löser ut det med hjälp av dina bankkoder via tjänsten SelfService: https://selfservice.abo.fi/ eller genom att gå till ICT-service Helpdesk.

Studiehandboken, intranät och Moodle
I studiehandboken hittar du läsårets kursfordringar (kursinnehåll, litteratur mm). http://studiehandboken.abo.fi/

Information om kurs- och tentamensanmälan hittar du här https://oldwww.abo.fi/student/studiehandbok

Via ÅA:s intranät kan du läsa mera om ämnena: https://oldwww.abo.fi/fakultet/

Vid Åbo Akademi används inlärningsplattformen Moodle. Du loggar in med ditt ÅA-användarnamn men för att få kursnyckel till kursen på Moodle behöver du kontakta ansvarig lärare.

Registrering av studieprestationer
Dina studieprestationer registreras i ÅA:s studieregister. Kom alltid ihåg att skriva ut ditt matrikelnummer på tentamenspappren och på inlämningsuppgifter!
Du kan själv kontrollera dina studieprestationer i Åbo Akademis nya studieverktyg http://student.abo.fi/.

Behöver du ett officiellt utdrag över dina prestationer kan du beställa det från adressen opu@abo.fi

 

Tillbaka till öppna universitetet

Uppdaterad 22.8.2019