Skriv här det du söker efter!

Engelska språket och litteraturen

Engelska språket och litteraturen

Expertkunskaper i engelska innebär betydligt mer än endast förmågan att uttrycka sig väl på språket. Du som studerar engelska språket och litteraturen lär dig även språkvetenskap, litteraturkännedom och kulturkunskap. Språkvetenskapen ger dig grundläggande begrepp för att förstå och beskriva språk och språkliga företeelser. Den omfattar en mångfald aspekter av språkanvändning, språkvariationer och attityder, språkinlärning och det engelska språkets historia. Litteraturstudier ger dig kunskaper i engelskspråkig litteratur och litteraturhistoria, samt insikter i litteraturvetenskapens och litteraturkritikens metoder och terminologi. Genom studier i kulturkunskap lär du dig om värderingar, levnadssätt, media och politiska och sociala institutioner främst i Storbritannien och USA och får förståelse för den nära kopplingen mellan språk och kultur.

 

Åbo

Kvotplatser för extra studerande

På våren 2024 finns det möjligheter för redan utexaminerade ämneslärare i språk att söka in för lärarbehörighet, 60 sp i engelska språket och litteraturen.

Obligatoriskt urvalsprov
Eftersom studierna kräver en hög nivå av språkfärdighet och dessutom fallenhet för lingvistisk och litterär analys, bör alla sökande delta i det gemensamma inträdesprovet, som ordnas varje år i maj-juni. Studierna kan påbörjas i september samma år. Urvalsprovet skrivs på engelska och ger maximalt 60 poäng i sin helhet. För att bli godkänd i urvalsprovet bör den sökande få minst 35 poäng. Du får inte använda hjälpmedel om det inte särskilt anges. Du bör uppvisa identitetsbevis vid urvalsproven.

Urvalsprovet ordnas måndagen 20.5.2024 kl 10.00–12.00 i Åbo Humanistcentret Arken, Panorama (B301), Fabriksgatan 2.

Den obligatoriska anmälan (fyll i e-blanketten bakom länken) till urvalsprovet för biämnesrätt i engelska språket och litteraturen bör du skicka in senast 6.5.2024 kl. 15.00. Dessutom bör du meddela Öppna universitetets kontaktperson Andreas Granberg, andreas.granberg@abo.fi, att du deltar i urvalsprovet.

Du ska förbereda dig till urvalsprovet genom att läsa urvalslitteraturen.Urvalslitteraturen publiceras i slutet av april 2024 på sidan Information om biämnesantagning.

 

Åbo Humanistcentret Arken, aud. Armfelt, Fabriksgatan 2

 

De två kvotplatser per år som erbjuds via Öppna universitetet är till en studiehelhet på 60 poäng (grund- och ämnesstudier) som ger den ämnesbehörighet som krävs av lärare i engelska i grundskolan. Kvotplatserna är ämnade för redan utexaminerade ämneslärare i språk som vill utöka sin ämnesmässiga behörighet i engelska.

Kvotplatskurser avser grundstudierna (25 sp), som går under förmiddagar, och ämnesstudierna (35 sp), vilka undervisas under eftermiddagar.

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid och kan bestå av några timmars föreläsningar/seminarier per vecka under en hel termin. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte. Studerande som studerar på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.
Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.

Studiernas innehåll
Studierna i ämnet engelska språket och litteraturen innebär att den studerande lär sig om det engelska språkets struktur, användning och utveckling från en språkvetenskaplig synvinkel samt bekantar sig med den engelskspråkiga världens, speciellt Storbritanniens, litteratur, kultur och historia. Även språkfärdighetsmoment ingår som en liten del av studieprogrammet.

Avgifter och inledning av studierna
Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats.
Studieprestationerna registreras vid Centret för livslångt lärande som även på begäran utfärdar intyg över avlagda prestationer. När du fått besked om att du fått studierätt bör du anmäla dina kontaktuppgifter till öppna universitetets anmälningsdatabas den höst du önskar inleda studierna.

Närmare information om studier på kvotplats ger Andreas Granberg, andreas.granberg@abo.fi, +3582 215 4666.

Ämnesansvarig: Brita Wårvik, Engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi


Läs mera om examensstudier i ämnet engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi