Skriv här det du söker efter!

Motsvarighetsintyg för lärarbehörighet

Motsvarighetsintyg för lärarbehörighet

Motsvarighetsintyg är ett intyg över lärarbehörighet i undervisningsämnen. Ett universitet, där det är möjligt att fullgöra en studieprestation som hör till studier inom lärarutbildningen, kan på ansökan ge ett s.k. motsvarighetsintyg över att den sökande har inhämtat kunskaper och färdigheter som motsvarar studieprestationen (Statsrådets förordning om universitetsexamina 794/2004). Intyget som utfärdas är ett avgiftsbelagt beslut i enlighet med Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009).

Ett motsvarighetsintyg anger behörighet i undervisningsämnen för ämneslärare i enlighet med Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998 och 865/2005).

Motsvarighetsintyg kan sökas av dig som studerar vid ÅA och som har ämnesmässiga behörigheter som inte ryms med i din examen, eller av dig som är utexaminerad från oss eller har studerat någon annanstans.

  • Det är endast fakultetskanslierna vid Åbo Akademi som kan och får utfärda motsvarighetsintyg för lärarbehörighet
  • Intyget eller avslag på detsamma kostar 126 Euro.
  • Du gör anhållan genom denna blankett och lämnar in den till den fakultet som ansvarar för den huvudsakliga delen av innehållet i motsvarighetsintyget.

Nedan finns fakulteternas kontaktuppgifter samt ämnen:

Uppdaterad 22.6.2023