Skriv här det du söker efter!

Oorganisk kemi – forskning och forskare

Oorganisk kemi – forskning och forskare

Oorganisk kemi koncentrerar sin forskningsaktivitet på två områden, oorganisk materialkemi och förbränningsprocessernas kemi. Forskningen är en del av Johan Gadolin processkemiska centret vid Åbo Akademi, som av Finlands Akademi blivit utsett till nationell spetsforskningsenhet i Finland för åren 2000-2005 och 2006-2011.

Inom området oorganisk materialkemi forskas om keramiska material, bl.a. bioaktiva glas. Ett annat intressant område inom materialkemin är högtemperaturkorrosionen av stålmaterial i miljöer med alkalisalter.

Förbränningstekniken har utvecklats snabbt under det senaste årtiondet, och urvalet av bränslen man är intresserad av har ökat dramatiskt. Forskningen har fokuserats på användbarheten av olika förnybara, icke-konventionella bränslen, på ytterligare minimering av rökgasemissioner samt på kontroll nedsmutsning av värmeytor i olika förbränningsanläggningar.

 

Forskningspersonal

Leena Hupa, Professor
Forskningsprofil och publikationer

Johan Werkelin, Äldre universitetslektor
Forskningsprofil och publikationer

Maria Zevenhoven, Universitetslektor, docent i området askbildande ämnen i biomassa och avfall
Forskningsprofil och publikationer

Tor Laurén, Laboratorieingenjör, chef för Laboratorieservice
Forskningsprofil och publikationer

 

Projektchefer och forskardoktorer

Meheretu Dirbeba. Projektforskare
Forskningsprofil och publikation

Markus Engblom, Universitetsforskare, docent i matematisk modellering av termokemisk omvandling av biomassa
Forskningsprofil och publikationer

Oskar Karlström
Forskningsprofil och publikationer

Thomas Kronberg, Projektforskare
Forskningsprofil och publikationer

Juho Lehmusto, Akademiforskare Finlads Akademi
Forskningsprofil och publikationer

Jonne Niemi, Forskardoktor
Forskningsprofil och publikationer

Daniel Schmid
Forskningsprofil och publikationer

Fiseha Tesfaye
Forskningsprofil och publikationer

Emil Vainio, Akademiforskare, Finlands Akademi
Forskningsprofil och publikationer

Patrik Yrjas, Universitetsforskare, docent i askkemi och eldstadsmaterial
Forskningsprofil och publikationer

 

Doktorander

Laura Aalto-Setälä
Forskningsprofil och publikationer

Roland Balint
Forskningsprofil och publikationer

Jan-Erik Eriksson
Forskningsprofil och publikationer

Rasmus Fagerlund
Forskningsprofil och publikationer

Elisa Hupa
Forskningsprofil och publikationer

Farzad Jafarihonar
Forskningsprofil och publikationer

Christian Lindfors
Forskningsprofil och publikationer

Paulo Santochi
Forskningsprofil och publikationer

Christoffer Sevonius
Forskningsprofil och publikationer

Minna Siekkinen
Forskningsprofil och publikationer

Polina Sinitsyna
Forskningsprofil och publikationer

Adrian Stiller
Forskningsprofil och publikationer

 

Forskningsassistenter och laboratoriepersonal

Luis Bezerra, laboratorietekniker
Forskningsprofil och publikationer

Jaana Paananen, forskningsbiträde
Forskningsprofil och publikationer

Linus Silvander, projektingenjör
Forskningsprofil och publikationer

Emeritus

Mikko Hupa
Forskningsprofil och publikationer

Uppdaterad 26.1.2024