Skriv här det du söker efter!

Oorganisk kemi – forskning och forskare

Oorganisk kemi – forskning och forskare

Oorganisk kemi koncentrerar sin forskningsaktivitet på två områden, oorganisk materialkemi och förbränningsprocessernas kemi. Forskningen är en del av Johan Gadolin processkemiska centret vid Åbo Akademi, som av Finlands Akademi blivit utsett till nationell spetsforskningsenhet i Finland för åren 2000-2005 och 2006-2011.

Inom området oorganisk materialkemi forskas om keramiska material, bl.a. bioaktiva glas. Ett annat intressant område inom materialkemin är högtemperaturkorrosionen av stålmaterial i miljöer med alkalisalter.

Förbränningstekniken har utvecklats snabbt under det senaste årtiondet, och urvalet av bränslen man är intresserad av har ökat dramatiskt. Forskningen har fokuserats på användbarheten av olika förnybara, icke-konventionella bränslen, på ytterligare minimering av rökgasemissioner samt på kontroll nedsmutsning av värmeytor i olika förbränningsanläggningar.

 

Forskningspersonal

 

Professor Leena Hupa (docent i funktionella silikatmaterial)

Professor Mikko Hupa (docent i oorganisk process- och högtemperaturkemi)

Akademilektor Patrik Yrjas, docent i askkemi och eldstadsmaterial

Akademilektor Johan Werkelin

Universitetslärare Maria Zevenhoven, docent i området askbildande ämnen i biomassa och avfall

 

Laboratorieingenjör Tor Laurén, chef för Laboratorieservice

 

Projektchefer och forskardoktorer

Markus Engblom, projektforskare, docent i matematisk modellering av termokemisk omvandling av biomassa
Oskar Karlström, projektforskare
Juho Lehmusto, forskardoktor
Daniel Lindberg, akademiforskare, docent i kemisk termodynamik i högtemperaturprocesser
Fiseha Tesfaye, forskardoktor
Emil Vainio, forskare

Doktorander

Laura Aalto-Setälä
Nina Bruun, doktorand, universitetslärare
Meheretu Dirbeba
Elisa Hupa
Thomas Kronberg
Na Li
Christian Lindfors
Jonne Niemi
Paulo Santochi
Daniel Schmid
Christoffer Sevonius
Polina Sinitsyna

Forskningsassistenter och laboratoriepersonal

Peter Backman, projektingenjör
Luis Bezerra, laboratorietekniker
Jan-Erik Eriksson, projektingenjör
Jaana Paananen, forskningsbiträde
Linus Silvander, projektingenjör

Ekonomisekreterare Maria Lastuniemi

Sekreterare Mia Mäkinen
Tillsammans med oorganisk kemi, organisk kemi, teknisk polymerkemi

Uppdaterad 27.11.2019