Skriv här det du söker efter!

Oorganisk kemi – forskning och forskare

Oorganisk kemi – forskning och forskare

Laboratoriet för oorganisk kemi koncentrerar sin forskningsaktivitet på två områden, oorganisk materialkemi och förbränningsprocessernas kemi. Laboratoriets forskning är en del av Johan Gadolin processkemiska centret vid Åbo Akademi, som av Finlands Akademi blivit utsett till nationell spetsforskningsenhet i Finland för åren 2000-2005 och 2006-2011.

Inom området oorganisk materialkemi forskas om keramiska material, bl.a. bioaktiva glas. Ett annat intressant område inom materialkemin är högtemperaturkorrosionen av stålmaterial i miljöer med alkalisalter.

Förbränningstekniken har utvecklats snabbt under det senaste årtiondet, och urvalet av bränslen man är intresserad av har ökat dramatiskt. Forskningen vid laboratoriet har fokuserats på användbarheten av olika förnybara, icke-konventionella bränslen, på ytterligare minimering av rökgasemissioner samt på kontroll nedsmutsning av värmeytor i olika förbränningsanläggningar.

 

Forskningspersonal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

 

Professor Leena Hupa (docent i funktionella silikatmaterial)

Professor Mikko Hupa, rektor för Åbo Akademi till 31.7.2019

Akademilektor Patrik Yrjas, docent i askkemi och eldstadsmaterial

Akademilektor Johan Werkelin

Universitetslärare Maria Zevenhoven, docent i området askbildande ämnen i biomassa och avfall

 

Laboratorieingenjör Tor Laurén, chef för Tekniska serviceenheten till 30.6.2019

 

Projektchefer och forskardoktorer

Markus Engblom, projektforskare, docent i matematisk modellering av termokemisk omvandling av biomassa
Oskar Karlström, projektforskare
Tooran Khazraie Shoulaifar
Juho Lehmusto, forskardoktor
Daniel Lindberg, akademiforskare, docent i kemisk termodynamik i högtemperaturprocesser
Mykola Moroz
Fiseha Tesfaye, forskardoktor
Emil Vainio, forskare

Doktorander

Laura Aalto-Setälä
Nina Bruun, doktorand, universitetslärare
Meheretu Dirbeba
Elisa Hupa
Hanna Kinnunen
Thomas Kronberg
Na Li
Christian Lindfors
Jonne Niemi
Paulo Santochi
Christoffer Sevonius
Polina Sinitsyna
Jingxin Sui

Forskningsassistenter och laboratoriepersonal

Peter Backman, projektingenjör
Luis Bezerra, laboratorietekniker
Peter Ekholm, IT-instruktör
Jan-Erik Eriksson, projektingenjör
Jaana Paananen, forskningsbiträde
Daniel Schmid, forskningsbiträde
Linus Silvander, projektingenjör

Uppdaterad 8.5.2019