Skriv här det du söker efter!

Tor Laurén

Tor Laurén

Tor Laurén

Chef för Laboratorieservice 

Laboratorieservice

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

tor.lauren@abo.fi

Tfn +358 405133692

Forskningsprofil