Skriv här det du söker efter!

Luis Bezerra

Luis Bezerra

Luis Bezerra

Laboratoriotekniker 

Laboratorieservice

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

luis.bezerra@abo.fi

Forskningsprofil