Skriv här det du söker efter!

Leena Hupa

Leena Hupa

Leena Hupa

Professor, 

i oorganisk kemi

leena.hupa@abo.fi

Research database Artur