Skriv här det du söker efter!

Leena Hupa

Leena Hupa

Leena Hupa

Professor 

i oorganisk kemi

Laboratoriet för molekylärvetenskap och teknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

leena.hupa@abo.fi

Forskningsprofil