Skriv här det du söker efter!

BioDemo – Demonstrering av värdekedjor inom en ny industrinisch

BioDemo – Demonstrering av värdekedjor inom en ny industrinisch

Tid

1.8.2022–31.7.2025

Projektägare

Business Turku

Övriga projektparter

 • Åbo Akademi
 • Åbo Yrkeshögskola
 • Finansiär

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden 60 %
 • egenfinansiering 40 %. Projektet finansieras som en del av programmet ”Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.
 • Euroopan unionin osarahoittama -logo och Uudenmaan liitto Nylands förbund-logo

  BioDemo-projektet bidrar till utvecklingen av affärsverksamheter i industriell skala i Åbo-regionen. Målet är att stödja företag inom bioekonomi och cirkulär ekonomi att samarbeta i fungerande värdekedjor, inklusive insamling av biomassa och förvärvande, förädling och bearbetning av råmaterial till färdiga produkter. Projektet syftar till att demonstrera funktionaliteten hos två till tre värdekedjor i pilotomfattning. Råmaterial som är kompatibla med bioekonomi och cirkulär ekonomi kan användas exempelvis inom textil- och kosmetikaindustrin. Målet är att illustrera funktionaliteten hos utvalda cirkulära ekonomivärdekedjor baserade på lokala råmaterial i Åbo-regionen, såsom halm, vass och återvunna textilfibrer. Ett mål är att identifiera potentiella slutprodukter. Projektet samlar också information om tillgängligheten av bio-baserade råmaterial i Åbo-regionen och hur deras tillgänglighet motsvarar industriella råvarubehov. På så sätt får företagen värdefull information och insikter för att ytterligare utveckla och växa inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. Projektet stärker innovationsaktiviteterna inom Åbo-regionen och stöder på lång sikt utvecklingen av en ny bioekonomi och cirkulär ekonomiindustri.

  BioDemo är ett samarbetsprojekt med följande partner: Business Turku (koordinator), Åbo yrkeshögskola och Åbo Akademi. Åbo Akademi är ansvarig för utvecklingen av högkvalitativa hållbara produkter från utvalda bio- och cirkulära ekonomiråvaror.

  Kontaktpersoner vid Åbo Akademi: Leena Hupa, Chunlin Xu, Tapio Salmi, Jan-Erik Lönnqvist

  Kontaktpersoner vid Åbo Akademi

  Leena Hupa

  Professor 

  i oorganisk kemi

  Laboratoriet för molekylärvetenskap och teknik

  Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

  Chunlin Xu

  Professor 

  in Fiber and Biopolymer Chemistry

  Laboratoriet för naturmaterialteknik

  Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

  Tapio Salmi

  Professor 

  kemisk reaktionsteknik

  Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik

  Fakulteten för naturvetenskaper och teknik