Minna Siekkinen

Minna Siekkinen

Minna Siekkinen

Forskningsassistent

minna.siekkinen@abo.fi