Skriv här det du söker efter!

Jonne Niemi

Jonne Niemi

Jonne Niemi

Forskardoktor 

Laboratoriet för molekylärvetenskap och teknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

jonne.niemi@abo.fi

Forskningsprofil