Skriv här det du söker efter!

Molekylärvetenskap och -teknik – forskning och personal

Molekylärvetenskap och -teknik – forskning och personal

Laboratoriet för molekylärvetenskap och -teknik består av fem centrala ämnen inom kemi respektive kemiteknik: analytisk kemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, och teknisk polymerkemi. Vi utbildar kemister, diplomingenjörer och doktorer som har mångsidiga färdigheter i kemiska fenomen inom grundläggande molekylärkemi och industriella processers kemi.

Våra forskningsområden omfattar utveckling av kemiska sensorer, nanomaterial för energiteknik, läkemedelsframställning, utveckling av medicinska material och flamskyddsmedel samt förbränningsprocessernas kemi. Forskningen inom dessa fem huvudämnen har flera olika kunskapsområden:

 

Analytisk kemi

 • Kemiska sensorer för direktansluten (on-line) processanalys, in-situ miljöövervakning och klinisk diagnostik
 • Bärbara elektrokemiska sensorer och biosensorer för uppföljning av personlig hälsa
 • Avancerade funktionella material för tillämpningar inom elektrokemiska sensorer, batteriar och superkondensatorer
 • Nya receptormolekyler och signalöverföringsmetoder för jonselektiva elektroder
 • Teoretisk modellering av membranpotentialer

Fysikalisk kemi

 • Kolloidala material och dispersioner, ytfenomen och krafter mellan ytor så väl som beräkningskemi
 • Planering och bearbetning av material: bioanpassningsbara och hierarkiska material, självläkande system, solceller och sensorplattformer för tillämpningar inom födoämnes-, läkemedels- och miljösammanhang

Oorganisk kemi

 • Kemiska fenomen inom högtemperaturprocesser, i synnerhet gällande förbränning av biomassa
 • Strömningsteknisk modellering och termodynamisk modellering av högtemperaturprocesser
 • Bioaktiva glas och keramiska material för tillämpning inom kontrollerade vävnadsinteraktioner i medicinska anordningar

Organisk kemi

 • Hållbara kemiska och katalytiska teknologier för småmolekylär syntes
 • Nya funktionella molekyler och materia framställda av kolhydrater, träextraktiv, hemicellulosa och lignin

Teknisk polymerkemi

 • Utveckling av katalysatorer, syntes av funktionella monomerer, innovativa tillsatsämnen till plaster, skräddarsydda polymermaterial och polymerkarakterisering
 • Aktuella fokusområden: Design av gröna flamskyddsmedel, barriärfilmer och träbeläggningar, adhesiver, plastelektronik, biopolymerer och scaffolds för vävnadsåterbildning, polymeråtervinning
 • Instrumentering: NMR, TGA/FTIR, DSC, SEC, DMTA, konkalorimeter, LOI, UL94. Kompletta reaktorsystem för additions- (emulsion, suspension och slurry) och kondensationspolymerisationer.
 • Ambition: Skapa mervärde för studenterna, samhället och våra samarbetspartners

Lärare

Johan Bobacka, Professor, Analytisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Patrik Eklund, Professor, Organisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Leena Hupa, Professor, Oorganisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Tan Phat Huynh, Biträdande professor, Fysikalisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Robert Lassfolk, Universitetslektor, Organisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Rose-Marie Latonen, Universitetslektor, Analytisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Reko Leino, Prorektor (forskning), professor, Organisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Tom Lindfors, Biträdande professor, Analytisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Jan-Erik Lönnqvist, Universitetslektor, Organisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Jouko Peltonen, Professor, Fysikalisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Tiina Saloranta-Simell, Äldre universitetslektor, Organisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Thomas Sandberg, Universitetslektor, Fysikalisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Jan-Henrik Smått, Äldre universitetslektor, Fysikalisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Johan Werkelin, Äldre universitetslektor, Oorganisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Carl-Eric Wilén, Professor, Teknisk polymerkemi
Forskningsprofil och publikationer

Maria Zevenhoven, Universitetslektor, Oorganisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

 

Postadress (Åbo)

Åbo Akademi
Molkylärvetenskap och -teknik
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Uppdaterad 24.1.2024