Skriv här det du söker efter!

Analytisk kemi – forskning och forskare

Analytisk kemi – forskning och forskare

Nuvarande verksamhet: Kemiska sensorer (elektrokemiska sensorer, fastfas jonsensorer och referenselektroder, biosensorer), Miljö- och processanalys, Hälsodiagnostik, Material (ledande polymerer, nanotuber, grafen, membran, jonvätskor, cellulosa & papper), Verktyg & Teknik (kompleksometri, elektrokemi, spektroskopi, flödesanalys, matematisk modllering, elektrospinning)

Forskningen i analytisk kemi kan delas upp i tre huvudområden:

  • Elektroaktiva material
  • Kemiska sensorer
  • Process- och miljökemisk analytik

Grundläggande elektrokemisk och spektroelektrokemisk karakterisering av ledande polymerer och andra elektroaktiva material är grunden för tillämpning av dessa material i kemiska sensorer, solceller, bränsleceller och batterier. Vår forskning på kemiska sensorer inriktar sig främst på utvecklingen och karakteriseringen av jonselektiva elektroder med fast kontakt för tillämpningar inom klinisk diagnostik samt process- och miljökemisk analytik. Vi utvecklar automatiska analysmetoder för on-line extraktion av metaller från fasta prov, medan induktivt kopplad plasma masspektrometri (ICP-MS) används för bestämning av spårämnen i vätske- och fasta prov. Vi forskar också i elektrokemiska biosensorer för hälsodiagnostik.

 

Forskningspersonal

 

Johan Bobacka, professor i analytisk kemi, docent i elektronalytisk kemi

Tom Lindfors, biträdande professor i analytisk kemi, docent i analytiska tillämpningar av elektriskt ledande polymerer

Rose-Marie Latonen, universitetslärare i kemi, docent i spektroelektrokemin i elektroaktiva material

 

Forskare

Zhanna Boeva, PhD, projektforskare
Grzegorz Lisak, PhD, forskardoktor
Zekra Mousavi, PhD, projektforskare
Tomasz Sokalski, projektledare, docent i jonselektiva elektroder

 

Doktorander

Jesús Arroyo
Tingting Han
Narender Joon
Sara Lund, tillsammans med fysikalisk kemi

 

Laboratoriepersonal

Tor Laurén, labotarorieingenjör
Chef för Laboratorieservice

 

Docenter

Leo Harju, docent i analytisk kemi

Carita Kvarnström, docent i elektrokemisk och spektroelektrokemisk karakterisering av polymera material

Di Wei, docent i elektroaktiva nanomaterial

Anna Österholm, docent i elektroaktiva polymerer för energilagring och elektrokroma tillämpningar

 

Emeriti

Ari Ivaska

Andrzej Lewenstam

Uppdaterad 27.11.2019