Skriv här det du söker efter!

Analytisk kemi – forskning och forskare

Analytisk kemi – forskning och forskare

Nuvarande verksamhet: Kemiska sensorer (elektrokemiska sensorer, fastfas jonsensorer och referenselektroder, biosensorer), Miljö- och processanalys, Hälsodiagnostik, Material (ledande polymerer, nanotuber, grafen, membran, jonvätskor, cellulosa & papper), Verktyg & Teknik (kompleksometri, elektrokemi, spektroskopi, flödesanalys, matematisk modllering, elektrospinning)

Forskningen i analytisk kemi kan delas upp i tre huvudområden:

  • Elektroaktiva material
  • Kemiska sensorer
  • Process- och miljökemisk analytik

Grundläggande elektrokemisk och spektroelektrokemisk karakterisering av ledande polymerer och andra elektroaktiva material är grunden för tillämpning av dessa material i kemiska sensorer, solceller, bränsleceller och batterier. Vår forskning på kemiska sensorer inriktar sig främst på utvecklingen och karakteriseringen av jonselektiva elektroder med fast kontakt för tillämpningar inom klinisk diagnostik samt process- och miljökemisk analytik. Vi utvecklar automatiska analysmetoder för on-line extraktion av metaller från fasta prov, medan induktivt kopplad plasma masspektrometri (ICP-MS) används för bestämning av spårämnen i vätske- och fasta prov. Vi forskar också i elektrokemiska biosensorer för hälsodiagnostik.

 

Forskare

Johan Bobacka, professor i analytisk kemi, docent i elektronalytisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Tom Lindfors, biträdande professor i analytisk kemi, docent i analytiska tillämpningar av elektriskt ledande polymerer
Forskningsprofil och publikationer

Rose-Marie Latonen, universitetslektor i kemi, docent i spektroelektrokemin i elektroaktiva material
Forskningsprofil och publikationer

Zhanna Boeva,  projektforskare
Forskningsprofil och publikationer

Zekra Mousavi, PhD, projektforskare
Forskningsprofil och publikationer

Tomasz Sokalski, projektledare, docent i jonselektiva elektroder
Forskningsprofil och publikationer

 

Doktorander

Sara Lund, tillsammans med fysikalisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Angelo Robiños
Forskningsprofil och publikationer

Hazzar Reyes
Forskningsprofil och publikation

Ville Yrjänä
Forskningsprofil och publikation

 

Emeriti

Ari Ivaska

Andrzej Lewenstam

Uppdaterad 3.10.2023