Skriv här det du söker efter!

Fysikalisk kemi – forskning och forskare

Fysikalisk kemi – forskning och forskare

Jouko Peltonen, Professor 
Forskningsprofil och publikationer
-Surface chemistry, functional materials, colloid chemistry, probe microscopy

Jan-Henrik SmåttAkademilektor, docent i nanomaterial
Forskningsprofil och publikationer
-Nanostructured metal oxides

Tan Phat Huynh, Assistant Professor (tenure track) in Molecular Process and Material Technology
Forskningsprofil och publikationer

Thomas Sandberg, Universitetslärare
Forskningsprofil och publikationer
-Quantum chemistry, molecular dynamics

 

Forskare och doktorander

Jussi Kauppila, FD, projektforskare
Forskningsprofil och publikationer
-Electrochemical biosensors, Electrochemical sensor, flake graphite, Graphene, Graphene oxide, in-situ spectroelectrochemistry, Reduced graphene oxide

Mahboubeh Hadadian, forskardoktor
Forskningsprofil och publikationer

Anna Fogde, FM
Forskningsprofil och publikationer
Doctoral Network in Materials Research

Trung Anh Le
Forskningsprofil och publikationer
Doctoral Network in Materials Research

Sara Lund, FM
Forskningsprofil och publikationer

Muhamamd Talha Masood, MSc
Forskningsprofil och publikationer

Syeda Qudsia 
Forskningsprofil och publikationer

Emil Rosqvist, FM
Forskningsprofil och publikationer

Saara Sirkiä, DI
Forskningsprofil och publikationer

Björn Törngren, FM
Forskningsprofil och publikationer

 

Forskningsbiträden

 

Docenter

Folke Eriksson, docent i kolloidkemi och vätskedispersionsteknologi
Heidi Fagerholm, docent i ytkarakterisering och materialkemi
Matti Hotokka, docent i kvantkemi och molekylär spektrometri
Mika Jokinen, docent i medicinska biomaterial
Leif Laaksonen, docent i kvantkemi och datorstödd kemi
Mika Lindén, docent i yt-, kolloid- och materialkemi
Björn Lindman, docent i yt- och kolloidkemi
Birger Lindström, docent i ytaktiva ämnens fasstrukturer
Marianne Nyström, docent i membranteknologi
Sari Pihlasalo, docent i bioanalytisk kemi
Pekka Pyykkö, docent i kvantkemi och molekylär spektrometri
Jarl B. Rosenholm, docent i fysikalisk kemi och kolloidkemi
Thomas Sandberg, docent i beräkningskemi
Peter Stilbs, docent i molekylär spektrometri

Uppdaterad 16.10.2020