Skriv här det du söker efter!

Fysikalisk kemi – forskning och forskare

Fysikalisk kemi – forskning och forskare

Professor Jouko Peltonen
-Surface chemistry, functional materials, colloid chemistry, probe microscopy

Akademilektor Jan-Henrik Smått, docent i nanomaterial
-Nanostructured metal oxides

Tan Phat Huynh
Assistant Professor (tenure track) in Molecular Process and Material Technology

Thomas Sandberg
Universitetslärare
-Quantum chemistry, molecular dynamics

 

Forskare och doktorander

Jussi Kauppila, FD, projektforskare
-Electrochemical biosensors, Electrochemical sensor, flake graphite, Graphene, Graphene oxide, in-situ spectroelectrochemistry, Reduced graphene oxide

Mahboubeh Hadadian, forskardoktor

Anna Fogde, FM
Doctoral Network in Materials Research

Trung Anh Le
Doctoral Network in Materials Research

Sara Lund, FM

Muhamamd Talha Masood, MSc

Syeda Qudsia 

Emil Rosqvist, FM

Saara Sirkiä, DI

Björn Törngren, FM

 

Forskningsbiträden

 

Docenter

Folke Eriksson, docent i kolloidkemi och vätskedispersionsteknologi
Heidi Fagerholm, docent i ytkarakterisering och materialkemi
Matti Hotokka, docent i kvantkemi och molekylär spektrometri
Mika Jokinen, docent i medicinska biomaterial
Leif Laaksonen, docent i kvantkemi och datorstödd kemi
Mika Lindén, docent i yt-, kolloid- och materialkemi
Björn Lindman, docent i yt- och kolloidkemi
Birger Lindström, docent i ytaktiva ämnens fasstrukturer
Marianne Nyström, docent i membranteknologi
Sari Pihlasalo, docent i bioanalytisk kemi
Pekka Pyykkö, docent i kvantkemi och molekylär spektrometri
Jarl B. Rosenholm, docent i fysikalisk kemi och kolloidkemi
Thomas Sandberg, docent i beräkningskemi
Peter Stilbs, docent i molekylär spektrometri

Uppdaterad 11.2.2020