Skriv här det du söker efter!

Teknisk polymerkemi – forskning och forskare

Teknisk polymerkemi – forskning och forskare

Polymerkunskap är viktig för industriföretag som tillverkar plaster, fibrer, gummin och elastomerer, kompositer, bestrykningsmedel, lim, filmer med mera. Intresset för högteknologiska polymertillämpningar som t.ex. utnyttjande av polymerers elektriska och optiska egenskaper och deras användning som biomaterial har ökat snabbt.

Forskningsaktiviteter i teknisk polymerkemi återspeglar den nationella och internationella tillväxten på området. Dessa aktiviteter täcker ett spektrum av makromolekylär forskning inkluderande monomersyntes, organometallisk syntes (katalysatorer), polymerisation, fysikalisk karakterisering, åldrande, polymerprocessering, mekaniskt beteende och analys samt utveckling av nya material.

Teknisk polymerkemi arbetar med att utveckla och framställa utgångsmaterial för olika tekniska plaster och fibrer. Forskningen inriktas på bl a följande områden, av vilka flere beaktar miljöfrågor:

  • utveckling av metoder för framställning av skräddarsydda utgångsmaterial för tekniska plaster som ska användas i krävande miljöer
  • utveckling av biomaterial bl a för tillämpningar i kirurgiska sammanhang och för läkemedelsdosering
  • utveckling av icke-giftiga brandskyddsmedel för plastmaterial
  • utveckling av jonledande membran

 

Forskningspersonal

 

Carl-Eric Wilén, professor
Forskningsprofil och publikationer

Teija Tirri, laboratorieingenjör
Forskningsprofil och publikationer

 

Forskare och doktorander

Yury Brusentsev, projektforskare
Forskningsprofil och publikationer

Ana Carolina Mendez Ecoscia, projektforskare
Forskningsprofil och publikationer

Amira Mountassir, doktorand
Forskningsprofil och publikationer

Peter Uppstu, doktorand
Forskningsprofil och publikationer

Timo Ääritalo, doktorand
Forskningsprofil och publikationer

Uppdaterad 13.10.2023