Skriv här det du söker efter!

Teknisk polymerkemi – forskning och forskare

Teknisk polymerkemi – forskning och forskare

Polymerkunskap är viktig för industriföretag som tillverkar plaster, fibrer, gummin och elastomerer, kompositer, bestrykningsmedel, lim, filmer med mera. Intresset för högteknologiska polymertillämpningar som t.ex. utnyttjande av polymerers elektriska och optiska egenskaper och deras användning som biomaterial har ökat snabbt.

Laboratoriets forskningsaktiviteter återspeglar den nationella och internationella tillväxten på området. Dessa aktiviteter täcker ett spektrum av makromolekylär forskning inkluderande monomersyntes, organometallisk syntes (katalysatorer), polymerisation, fysikalisk karakterisering, åldrande, polymerprocessering, mekaniskt beteende och analys samt utveckling av nya material.

Laboratoriet arbetar med att utveckla och framställa utgångsmaterial för olika tekniska plaster och fibrer. Forskningen inriktas på bl a följande områden, av vilka flere beaktar miljöfrågor:

  • utveckling av metoder för framställning av skräddarsydda utgångsmaterial för tekniska plaster som ska användas i krävande miljöer
  • utveckling av biomaterial bl a för tillämpningar i kirurgiska sammanhang och för läkemedelsdosering
  • utveckling av icke-giftiga brandskyddsmedel för plastmaterial
  • utveckling av jonledande membran

 

Forskningspersonal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Carl-Eric Wilén, professor

Melanie Aubert, akademilektor

Ari Rosling, akademilektor, tjänstledig till 31.8.2019

 

Teija Tirri, laboratorieingenjör

 

Forskare och doktorander

Tatu Assmuth, projektassistent

Humayun Aziz

Yury Brusentsev, forskare

Marco Mennillo, doktorand

Amira Mountassir, doktorand

Adnan Munir

Pernilla Sund, projektassistent, doktorand

Chen Tan, doktorand

Peter Uppstu, doktorand

Timo Ääritalo

 

Docenter

Jean LeBell, docent i teknisk kolloid- och polymerkemi

Hendrik Luttighedde, docent i metallorganisk syntes

Mikael Skrifvars, docent i polymera kompositmaterial

Anders Södergård, docent i polymera material

Uppdaterad 29.11.2018