Skriv här det du söker efter!

Tan Phat Huynh

Tan Phat Huynh

Tan Phat Huynh

Forskardoktor (tenure track),  in Molecular Process- and Material Technology

tan.huynh@abo.fi

Tfn +358 504337295

Forskningsprofil