Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr ingår avtal med Åbo Akademi om doktorandplatser

Åbo Akademi och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr har undertecknat ett avtal om finansiering av doktorandplatser inom ramen för forskningsprofilområdet Lösningar för hälsa. Avtalet gäller inledningsvis tre doktorandtjänster. 

 

Forskningsområdet Lösningar för hälsa är ett tvärvetenskapligt forskningsområdet som tar avstamp i ett holistiskt perspektiv på hälsa. Lösningar för hälsa är en av de fyra forskningsprofiler som Åbo Akademi lagt tyngdpunkt på. Inom forskningsprofilen Lösningar för hälsa bedrivs forskning bland annat inom bioteknik, individualiserade terapier, psykologiska behandlingar samt hälso- och sjukvårdslösningar baserade på robotteknik och artificiell intelligens. Vid Åbo Akademi finns det 14 olika doktorandprogram med anknytning till de fyra forskningsprofilerna.

Enligt avtalet förbinder sig Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet att inledningsvis finansiera tre stycken doktorandplatser inom forskningsprofilen under en period på fyra år som inleds under 2024. Åbo Akademi utlyser platserna och anställer doktoranderna i enlighet med de kriterier som gäller för antagning och anställning av doktorander.

Rektor Mikael Lindfelt och verkställande direktör Henrik Karlsson skriver under avtalet mellan Åbo Akademi och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr.

– Det här samarbetet passar oss utmärkt. Som stiftelse ska vi understödja förebyggande hälsovård, ni har den rätta kunskapen och den här finansieringsmodellen ger också en bra bild av hur kostnaderna ser ut, säger Henrik Karlsson, verkställande direktör för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

– Det här samarbetet är också mycket värdefullt för våra doktorander, eftersom forskningsprofilen är tvärvetenskaplig ger det dem betydligt bättre förutsättningar att växelverka över fakultetsgränserna, säger Jessica Rosenholm, som leder forskningsprofilen Lösningar för hälsa och är professor i farmaci.

Avtalet är undertecknat.

Lösningar för hälsa

Syftet med forskningsområdet Lösningar för hälsa är att hitta nya metoder för att förstå sjukdomar samt nya sätt att bibehålla och återfå hälsan. I takt med att befolkningens livslängd ökat har också förväntningarna på den egna hälsan på äldre dagar förändrats, vilket ställer nya krav på sjukvården. Vår livsstil förändras också med tiden, vilket utgör nya utmaningar för hälsovården.

Eftersom forskningen utgår från ett holistiskt perspektiv på hälsa strävar forskningen efter att hitta lösningar som beaktar människan som helhet från molekylerna i våra kroppar till vad som pågår i våra sinnen. Eftersom det är lättare att underhålla än att reparera strävar forskningen också mot en övergång från kurativ till förebyggande vård.