Skriv här det du söker efter!

Organisk kemi – forskning och forskare

Organisk kemi – forskning och forskare

Forskningen vid organisk kemi kan grovt delas i två inriktningar: organisk syntes och analys. Aktuella teman på syntessidan är  stereoselektiv syntes och katalys, kolhydratkemi och  naturproduktkemi. Organisk kemisk analys vid vårt laboratorium innebär främst miljöanalytik. Speciellt intresserade är vi om läkemedelsresternas förekomst i miljön.

 

Forskningspersonal

 

Professor Reko Leino

Akademilektor Patrik Eklund, docent i organisk syntes och naturproduktskemi

Akademilektor Tiina Saloranta-Simell, docent i tillämpad organisk kemi

Universitetslärare Jan-Erik Lönnqvist

 

Laboratorieingenjör Teija Tirri

Forskare och doktorander

Dimitrii Riabukhin, forskardoktor
Risto Savela, forskardoktor

Jani Rahkila, laborator (Instrument centre)

Robert Lassfolk, doktorand
Ewelina Kortesmäki, doktorand
Matilda Kråkström, doktorand
Lucas Lagerquist, doktorand
Ida Mattsson, doktorand
Sabine Rendon, doktorand
Patrik Runeberg, doktorand
Atefeh Saadabadi, doktorand

Aino Visuri, NaK

Docenter

Filip Ekholm, docent i kolhydratkemi och tillämpad NMR-spektroskopi
Ari Rosling, docent i organisk makromolekylär kemi med medicinska tillämpningar
Annika Smeds, docent i organisk miljö- och bioanalytik

Peter Backlund, docent i miljökemi
Lars Jalander, docent i organisk kemi
Leif Kronberg, docent i organisk kemi och miljökemi
Maaret Kulovaara, docent i organisk miljökemi
Rainer Sjöholm, FD, Docent i organisk kemi

Professor emeritus Jorma Mattinen

Uppdaterad 16.1.2020