Skriv här det du söker efter!

Organisk kemi – forskning och forskare

Organisk kemi – forskning och forskare

Forskningen vid organisk kemi kan grovt delas i två inriktningar: organisk syntes och analys. Aktuella teman på syntessidan är  stereoselektiv syntes och katalys, kolhydratkemi och  naturproduktkemi. Organisk kemisk analys vid vårt laboratorium innebär främst miljöanalytik. Speciellt intresserade är vi om läkemedelsresternas förekomst i miljön.

 

Forskningspersonal

 

Reko Leino, Professor
Forskningsprofil och publikationer

Patrik EklundAkademilektor docent i organisk syntes och naturproduktskemi
Forskningsprofil och publikationer

Tiina Saloranta-SimellAkademilektor docent i tillämpad organisk kemi
Forskningsprofil och publikationer

Jan-Erik Lönnqvist, Universitetslärare
Forskningsprofil och publikationer

Teija Tirri, Laboratorieingenjör
Forskningsprofil och publikationer

Forskare och doktorander

Dimitrii Riabukhin, forskardoktor
Forskningsprofil och publikationer

Risto Savela, forskardoktor
Forskningsprofil och publikation

Jani Rahkila, laborator (Instrument centre)
Forskningsprofil och publikation

Robert Lassfolk, doktorand
Forskningsprofil och publikation

Ewelina Kortesmäki, doktorand
Forskningsprofil och publikation

Matilda Kråkström, doktorand
Forskningsprofil och publikation

Lucas Lagerquist, doktorand
Forskningsprofil och publikation

Ida Mattsson, doktorand
Forskningsprofil och publikation

Sabine Rendon, doktorand
Forskningsprofil och publikation

Patrik Runeberg, doktorand
Forskningsprofil och publikation

Atefeh Saadabadi, doktorand
Forskningsprofil och publikation

Aino Visuri, NaK
Forskningsprofil och publikation

Docenter

Filip Ekholm, docent i kolhydratkemi och tillämpad NMR-spektroskopi
Ari Rosling, docent i organisk makromolekylär kemi med medicinska tillämpningar
Annika Smeds, docent i organisk miljö- och bioanalytik

Peter Backlund, docent i miljökemi
Lars Jalander, docent i organisk kemi
Leif Kronberg, docent i organisk kemi och miljökemi
Maaret Kulovaara, docent i organisk miljökemi
Rainer Sjöholm, FD, Docent i organisk kemi

Professor emeritus Jorma Mattinen

Uppdaterad 18.1.2021