Skriv här det du söker efter!

Organisk kemi – forskning och forskare

Organisk kemi – forskning och forskare

Forskningen vid Laboratoriet för organisk kemi kan grovt delas i två inriktningar: organisk syntes och analys. Aktuella teman på syntessidan är  stereoselektiv syntes och katalys, kolhydratkemi och  naturproduktkemi. Organisk kemisk analys vid vårt laboratorium innebär främst  miljöanalytik. Speciellt intresserade är vi om läkemedelsresternas förekomst i miljön.

 

Forskningspersonal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Professor Reko Leino (docent i metallorganisk kemi)

Akademilektor Patrik Eklund, docent i organisk syntes och naturproduktskemi

Akademilektor Tiina Saloranta-Simell, docent i tillämpad organisk kemi

Universitetslärare Jan-Erik Lönnqvist

 

Laboratorieingenjör Teija Tirri

Laborator Jani Rahkila (vid Instrumentcentret)

 

Forskare och doktorander

Ramesh Ekambaram, PhD
Risto Savela, forskardoktor
Ruzal Sitdikov, projektforskare

Yury Brusentsev, MSc, forskare
Robert Lassfolk, doktorand
Ewelina Kortesmäki, doktorand
Matilda Kråkström, doktorand
Lucas Lagerquist, doktorand
Ida Mattsson, doktorand, Graduate School in Chemical Engineering
Axel Meierjohann, FD
Sabine Rendon, doktorand
Patrik Runeberg, FM

Mathilda Råberg, NaK

Docenter

Filip Ekholm, docent i kolhydratkemi och tillämpad NMR-spektroskopi
Annika Smeds, docent i organisk miljö- och bioanalytik

Peter Backlund, docent i miljökemi
Lars Jalander, docent i organisk kemi
Leif Kronberg, docent i organisk kemi och miljökemi
Maaret Kulovaara, docent i organisk miljökemi
Rainer Sjöholm, FD, Docent i organisk kemi

Professor emeritus Jorma Mattinen

Uppdaterad 20.12.2018