Skriv här det du söker efter!

Spetsforskning

Spetsforskning

Interna spetsforskningsenheter

Åbo Akademi har fyra interna spetsforskningsenheter. Stiftelsen för Åbo Akademi stöder forskningsmiljöerna med tilläggsresurser under fyra år.

Interna spetsforskningsenheter 1.3.2019–28.2.2023:

Nationell spetsforskning

Åbo Akademi medverkar också i en nationell spetsforskningsenhet som finansierades av Finlands Akademi 2014–2019:

Spetsenheten för cirkulations- och ämnesomsättningssjukdomar forskar kring hjärt- och kärlsjukdomar och också i hur diabetes uppkommer. Man försöker hitta sätt att förebygga, diagnostisera och vårda sjukdomarna. Forskningen inriktas särskilt på så kallad metabolt syndrom. Det är ett samlingsnamn för ett antal faktorer som ökar risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, bland annat diabetes, högt blodtryck och bukfetma.

Spetsenheten för cirkulations- och ämnesomsättningssjukdomar är gemensam för Åbo Akademi, Åbo universitet, Åbo universitets centralsjukhus och Östra Finlands universitet och leds av PET-centrets direktör, professor Juhani Knuuti.

 

Uppdaterad 3.3.2023