Skriv här det du söker efter!

Doktorandprogram för psykologi och logopedi

Doktorandprogram för psykologi och logopedi

Inom doktorandprogrammet för psykologi och logopedi finns följande huvudämnen:

 

Särskilda kriterier för antagning till doktorandprogrammet för psykologi och logopedi

Utöver de allmänna kriterierna för antagning till doktorandprogram vid Åbo Akademi krävs minst vitsordet 4 (eller magna cum laude approbatur) i föregående avhandling (pro gradu eller motsvarande). Om du har ett avhandlingsvitsord som är lägre än 4 (eller magna cum laude approbatur) bör den tilltänkta handledaren ge en skriftlig rekommendation.

Forskningsplanen skrivs enligt anvisningarna i den individuella studieplanen (ISP) och bifogas till ansökan. Du hittar ISP:en och mer information under Sök till ett doktorandprogram.

 

Studieplan för doktorandprogrammet för psykologi och logopedi

Doktorsexamen, 240 sp, innehåller:

 • forskarstudier, 35 sp
 • kursen Doing Research in Human Sciences, 5 sp
 • doktorsavhandling, 200 sp

Om du väljer att avlägga licentiatexamen, 120 sp, innehåller examen:

 • forskarstudier 35 sp
 • kursen Doing Research in Human Sciences, 5 sp
 • licentiatavhandling, 80 sp

Doktorsexamen som följer på licentiatexamen innehåller endast doktorsavhandling, 120 sp.

I den individuella studieplanen (ISP) ska du uppge vilket år du planerar att avlägga examen. Beräkningsnormen är 60 sp/läsår för heltidsstudier, totalt 4 år. Om du avviker från normen bör du ge en motivering.

 

Alternativa forskarstudier för doktorandprogrammet för psykologi och logopedi

GRUPP 1

max 20 sp kan avläggas ur denna grupp

 • Forskarseminarier, max 5 sp
 • Handledningskompetens (handledning av avhandling pro gradu), 1-3 sp
 • Evalueringskompetens (granskning av avhandling pro gradu, 1 sp
 • Andra forskningsretaletare uppgifter (t.ex. korrigering av urvalsprov etc.), 1-2 sp
GRUPP 2

max 20 sp kan avläggas ur denna grupp

 • Akademisk undervisningserfarenhet (egen undervisning), sp enligt kursens omfattning
 • Presentationsfärdigheter (konferenser)
  • föredrag, 4 sp
  • poster, 2 sp
  • enbart deltagande, 1 sp
 • Vetenskapligt publicerande (per review-publikationer som inte ingår i avhandlingen)
  • huvudförfattare, 6 sp
  • medförfattare, 2 sp
  • bokrecensioner, 2 sp
GRUPP 3

max 20 sp kan avläggas ur denna grupp

 • Vetenskapligt skrivande och ämnesfördjupning (uppsats och referat), antal sp enligt tentatorns bedömning
 • Ämnesfördjupning (läskurs), t.ex. 2 sp för max 300 normalsidor

Uppdaterad 10.2.2022