Skriv här det du söker efter!

Doktorandprogram i socialvetenskaper

Doktorandprogram i socialvetenskaper

Inom doktorandprogrammet i socialvetenskaper vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier finns två huvudämnen:

 

Särskilda kriterier för antagning till doktorandprogrammet i socialvetenskaper

Forskningsplanen skrivs enligt anvisningarna i den individuella studieplanen (ISP) och bifogas till ansökan. Du hittar ISP:en och mer information under Sök till ett doktorandprogram.

 

Studieplan för doktorandprogrammet i socialvetenskaper

Doktorsexamen, 240 sp, innehåller:

 • forskarstudier, 40 sp
 • doktorsavhandling, 200 sp

Om du väljer att avlägga licentiatexamen, 120 sp, innehåller examen:

 • forskarstudier, 40 sp
 • licentiatavhandling, 80 sp

Doktorsexamen som följer på licentiatexamen innehåller endast doktorsavhandling, 120 sp.

I den individuella studieplanen (ISP) ska du uppge vilket år du planerar att avlägga examen. Beräkningsnormen är 60 sp/läsår för heltidsstudier, totalt 4 år. Om du avviker från normen bör du ge en motivering.

 

Forskarstudier inom doktorandprogrammet i socialvetenskaper, huvudämnet socialpolitik

Forskarstudierna inom doktorandprogrammet i socialvetenskaper, huvudämnet socialpolitik, 40 sp, omfattar:

 • Forskarstudier i socialpolitik, 20 sp (t.ex. forskarutbildningskurser eller litteraturstudier)
 • Metodstudier, 10 sp
 • Övriga tvärvetenskapliga studier, 10 sp

Prestationer som kan räknas tillgodo inom forskarstudierna:

 • deltagande i socialpolitikens forskarseminarier, 5 sp (minst 2/3 av seminarierna och minst 3 egna presentationer)
 • deltagande i socialpolitikens doktorandkurser, 5 sp (inklusive reflektionsrapport)
 • deltagande i konferenser, 5 sp (minst tre nationella eller internationella konferenser inklusive presentationer och/eller organisationsuppgifter samt reflektionsrapport)
 • undervisning, 5 sp (minst 160 timmar samt rapport)

 

Forskarstudier inom doktorandprogrammet i socialvetenskaper, huvudämnet utvecklingspsykologi

Forskarstudierna inom doktorandprogrammet i socialvetenskaper, huvudämnet utvecklingspsykologi, 40 sp, omfattar:

 • Forskarstudier i utvecklingspsykologi, 20 sp
 • Valbara studier, 20 sp

Uppdaterad 10.2.2022