Skriv här det du söker efter!

Forskningsinformationssystemet AboCRIS

Forskningsinformationssystemet AboCRIS

Söker du en publikation eller en expert vid Åbo Akademi? Då kan du vända dig till forskningsinformationssystemet AboCRIS.

AboCRIS är Åbo Akademis forskningsinformationssystem som togs i bruk 20.10.2020 (den ersatte den tidigare forskningsdatabasen Artur som togs i bruk hösten 2014). I forskningsinformationssystemet uppdaterar forskare vid Åbo Akademi information om sina vetenskapliga aktiviteter. Forskningsinformationssystemet innehåller kontaktuppgifter till experter och förteckningar över publikationer och annan typ av samverkan som Åbo Akademis forskare är engagerade i.

En del av publikationerna är tillgängliga i fulltextversion via forskningsinformationssystemet.

 

Uppdaterad 25.4.2022