Skriv här det du söker efter!

Doktorandprogram i historievetenskaper

Doktorandprogram i historievetenskaper

Inom doktorandprogrammet i historievetenskaper finns följande huvudämnen:

 

Särskilda kriterier för antagning till doktorandprogrammet i historievetenskaper

Utöver de allmänna kriterierna för antagning till doktorandprogram vid Åbo Akademi krävs minst vitsordet magna cum laude approbatur i föregående avhandling (pro gradu eller motsvarande). Om du har ett avhandlingsvitsord som är lägre än magna cum laude approbatur bör den tilltänkta handledaren ge en skriftlig rekommendation.

Forskningsplanen skrivs enligt anvisningarna i handlednings- och studieavtalet och bifogas till ansökan. Du hittar avtalsblankett och mer information under Sök till ett doktorandprogram.

 

Studieplan för doktorandprogrammet i historievetenskaper

Doktorsexamen, 240 sp, innehåller:

 • forskarstudier, 35 sp
 • kursen Människovetenskapernas filosofi, 5 sp
 • doktorsavhandling, 200 sp

Om du väljer att avlägga licentiatexamen, 120 sp, innehåller examen:

 • forskarstudier 35 sp
 • kursen Människovetenskapernas filosofi, 5 sp
 • licentiatavhandling, 80 sp

Doktorsexamen som följer på licentiatexamen innehåller endast doktorsavhandling, 120 sp.

I handlednings- och studieavtalet ska du uppge vilket år du planerar att avlägga examen. Beräkningsnormen är 60 sp/läsår för heltidsstudier, totalt 4 år. Om du avviker från normen bör du ge en motivering.

 

Alternativa forskarstudier för doktorandprogrammet i historievetenskaper

GRUPP 1

max 20 sp kan avläggas ur denna grupp

 • Forskarseminarier, max 5 sp
 • Handledningskompetens (handledning av avhandling pro gradu), 1-3 sp
 • Evalueringskompetens (granskning av avhandling pro gradu, 1 sp
 • Andra forskningsretaletare uppgifter (t.ex. korrigering av urvalsprov etc.), 1-2 sp
GRUPP 2

max 20 sp kan avläggas ur denna grupp

 • Akademisk undervisningserfarenhet (egen undervisning), sp enligt kursens omfattning
 • Presentationsfärdigheter (konferenser)
  • föredrag, 4 sp
  • poster, 2 sp
  • enbart deltagande, 1 sp
 • Vetenskapligt publicerande (per review-publikationer som inte ingår i avhandlingen)
  • huvudförfattare, 6 sp
  • medförfattare, 2 sp
  • bokrecensioner, 2 sp
GRUPP 3

max 20 sp kan avläggas ur denna grupp

 • Vetenskapligt skrivande och ämnesfördjupning (uppsats och referat), antal sp enligt tentatorns bedömning
 • Ämnesfördjupning (läskurs), t.ex. 2 sp för max 300 normalsidor

Uppdaterad 20.1.2020