Doktorandprogram i hälsovetenskaper

Inom doktorandprogrammet i hälsovetenskaper finns ett huvudämne:

 • vårdvetenskap

 

Särskilda kriterier för antagning till doktorandprogrammet i hälsovetenskaper

Forskningsplanen skrivs enligt anvisningarna i handlednings- och studieavtalet och bifogas till ansökan. Du hittar avtalsblankett och mer information under Sök till ett doktorandprogram.

 

Studieplan för doktorandprogrammet i hälsovetenskaper

Doktorsexamen, 240 sp, innehåller:

 • forskarstudier, 40 sp
 • doktorsavhandling, 200 sp

Om du väljer att avlägga licentiatexamen, 120 sp, innehåller examen:

 • forskarstudier, 40 sp
 • licentiatavhandling, 80 sp

Doktorsexamen som följer på licentiatexamen innehåller endast doktorsavhandling, 120 sp.

I handlednings- och studieavtalet ska du uppge vilket år du planerar att avlägga examen. Beräkningsnormen är 60 sp/läsår för heltidsstudier, totalt 4 år. Om du avviker från normen bör du ge en motivering.

 

Forskarstudier inom doktorandprogrammet i hälsovetenskaper

Forskarstudierna, 40 sp, omfattar följande kurser:

 • Vårdvetenskapens substans och teori, 10 sp
 • Valbara vårdvetenskapliga studier, 6 sp
 • Metodoloigier inom vårdvetenskap, 5 sp
 • Valbara metodstudier, 5 sp
 • Vårdvetenskapens vetenskapsteori, 6 sp
 • Forskarseminarier, 8 sp

 

Uppdaterad 27.8.2018