Skriv här det du söker efter!

Doktorandprogram i biovetenskaper

Doktorandprogram i biovetenskaper

Inom doktorandprogrammet i biovetenskaper finns följande huvudämnen:

 

Särskilda kriterier för antagning till doktorandprogrammet i biovetenskaper

Forskningsplanen skrivs enligt anvisningarna i den individuella studieplanen (ISP) och bifogas till ansökan. Du hittar ISP:en och mer information under Sök till ett doktorandprogram.

 

Studieplan för doktorandprogrammet i biovetenskaper

Doktorsexamen, 240 sp, innehåller:

  • forskarstudier, 40 sp
  • doktorsavhandling, 200 sp

Om du väljer att avlägga licentiatexamen, 120 sp, innehåller examen:

  • forskarstudier, 40 sp
  • licentiatavhandling, 80 sp

Doktorsexamen som följer på licentiatexamen innehåller endast doktorsavhandling, 120 sp.

I den individuella studieplanen (ISP) ska du uppge vilket år du planerar att avlägga examen. Beräkningsnormen är 60 sp/läsår för heltidsstudier, totalt 4 år. Om du avviker från normen bör du ge en motivering.

 

Forskarstudier inom doktorandprogrammet i biovetenskaper

Forskarstudierna inom doktorandprogrammet i biovetenskaper, 40 sp, ska stöda avhandlingsarbetet. Du gör upp studierna i samråd med handledaren. Du kan avlägga studierna vid Åbo Akademi eller annat universitet.

Studierna omfattar:

  • minst 25 sp i huvudämnet i examen
  • max 5 sp för deltagande i konferenser (för 5 sp krävs minst 2 internationella konferenser med eget bidrag)
  • max 5 sp för språkstudier
  • licentiatseminarium, 5 sp, för doktorander med huvudämne cellbiologi eller miljö- och marinbiologi antagna fr.o.m. 1.3.2019
  • licentiattentamen enligt gammal struktur, 5-8 sp, för doktorander med huvudämne cellbiologi eller miljö- och marinbiologi antagna före 1.3.2019

Fakulteten rekommenderar att arbetslivsfärdigheter registreras som en del av forskarstudierna, motsvarande 10-20 sp. Arbetslivsfärdigheter består av t.ex. undervisnings- och handledningsarbete, pedagogiska färdigheter, kommunikation, vetenskapligt skrivande, dator- och språkkunskaper samt studier i universitetspedagogik.

Uppdaterad 10.2.2022