Skriv här det du söker efter!

Päivi Mäki-Arvela

Päivi Mäki-Arvela

Päivi Mäki-Arvela

Biträdande professor 

teknisk kemi

Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

paivi.maki-arvela@abo.fi

Tfn +358 469214277

Forskningsprofil