Skriv här det du söker efter!

Docenter vid FNT från 1.1.2015

Docenter vid FNT från 1.1.2015

Titeln docent kan beviljas den som har doktorsexamen och ingående kunskaper på sitt ämnesområde och som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och har god undervisningsförmåga.  Docenttiteln beviljas utan tidsbegränsning sedan 1.4.2017. Före det var docenttitlarna vid FNT vanligen beviljade för en femårsperiod.

Docenter vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik från 1.1.2015.

Daniel Abankwa molekylär visualisering och cellbiologi
Catharina Alam diabetes och immunologi
Fang Cheng regeneration och cancerbiologi
Dariusz Dziga miljöbioteknologi
Silvia Gramolelli virusinfektionscellbiologi
Kaj Karlstedt neurobiologi
Jyrki Kukkonen cellsignalering
Max Lönnfors biokemi
Pia Roos-Mattjus molekylärbiologi
Annika Meinander molekylärgenetik
Thomas Nyholm membranbiokemi
Johanna Nystedt cellterapi
Ilkka Paatero cell- och utvecklingsbiologi
Zorica Svircev mikrobiologi
Malin Åkerfelt translationell cancerbiologi
Päivi Östling biokemisk systembiologi

Frederick Ahen farmaceutiskt värdeskapande och global hälsostyrning
Kuldeep Bansal polymerbaserade läkemedelsadministrationsteknologier
Marina (Mia) Bengtström industriell läkemedelsforskning och farmakovigilans
Ignat Kulkov tekniska innovationer inom vården
Outi Salo-Ahen farmaci, företrädesvis farmaceutisk kemi och läkemedelsdesign
Niklas Sandler avancerade läkemedelsteknologier
Malena Skogman farmaceutisk mikrobiologi
Carina Stenfors läkemedelsforskning
Björn Södergård samhällsfarmaci och farmakoekonomi
Pirjo Tajarobi industriell farmaceutisk teknologi
Mervi Vasänge industriell preklinisk läkemedelsutveckling
Tapani Viitala farmaceutisk ytkemi och biofysik

Nicklas Anttu beräkningsnanofotonik
Donald Lupo tryckta elektroniska kretsar och system
Eleonora Macchia organisk bioelektronik för bioavkänning
Tapio Mäkelä framställningsteknologi för tryckbar elektronik

Sepinoud Azimi biomedicinsk data-analytik
Jerker Björkqvist datateknik, särskilt trådlös broadcasting
Natalia Díaz Rodriguez kontinuerligt lärande för autonoma system
Sébastien Lafond energieffektiva datorsystem
Linda Mannila datavetenskapens didaktik
Kristian Nybom kommunikationsteknik
Jarkko Paavola dynamisk användning av spektrum inom trådlös kommuni­kation
Luigia Petre datavetenskap
Janne-Juhani Roslöf utbildningsmodeller inom mjukvaruteknologi
Jussi Salmi bioinformatik
Elena Troubitsyna datavetenskap, särskilt pålitliga datorsystem
Dragos Truscan   datateknik, särskilt modellbaserad mjukvarudesign och -testning

 

Molekylärvetenskap och -teknik

Zhanna Boeva bioanalytisk elektrokemi
Nikolai DeMartini oorganiska-organiska interaktioner vid termisk omvandling av träbaserade bränslen
Filip Ekholm kolhydratkemi och tillämpad NMR-spektroskopi
Patrik Eklund organisk syntes och naturproduktskemi
Sonja Enestam korrosion och askbeteende i industriella processer
Markus Engblom matematisk modellering av termokemisk omvandling av biomassa
Adriana Ferancova tillämpad elektrokemi
Oskar Karlström biomassans energiomvandling
Yulia Kulkova design och tillverkning av medicinska implantat
Rose-Marie Latonen spektroelektrokemin hos elektroaktiva material
Juho Lehmusto korrosionsmekanismer vid högtemperaturprocesser
Tom Lindfors analytiska tillämpningar av elektriskt ledande polymerer
Zekra Mousavi elektrokemiska sensorer
Laeticia Petit glasmaterial för fotonik
Ari Rosling organisk makromolekylär kemi med medicinska tillämpningar
Tiina Saloranta-Simell tillämpad organisk kemi
Thomas Sandberg beräkningskemi
Jan-Henrik Smått nanomaterial
Tomasz Sokalski jonselektiva elektroder
Fiseha Tesfaye metallurgisk termodynamik
Maria Zevenhoven området askbildande ämnen i biomassa och avfall
Patrik Yrjas askkemi och eldstadsmaterial
Anna Österholm elektroaktiva polymerer för energilagring och elektrokroma tillämpningar

Naturmaterialteknik

Parvez Alam kompositmaterial och biostrukturer
Petri Kilpeläinen biomassakemi
Risto Korpinen biomassaförädling
Andrey Pranovich träkemi
Janet Preston bestryknings- och tryckningskemi
Jarkko Saarinen nanoteknik
Pekka Salminen bestryknings- och polymerkemi

 

Christer Glader matematik
Göran Högnäs tillämpad matematik
Andreas Lundell tillämpad matematik
Mikael Kurula tillämpad matematik
Tapio Westerlund matematik med tekniska tillämpningar

Marie Nordström marin födovävsekologi
Christian Pansch-Hattich marin stressekologi
Tiina Salo marinekologi
Sonja Salovius-Laurén marin biodiversitet och bevarandebiologi
Conny Sjöqvist molekylär och evolutionär marin ekologi
Martin Snickars kustvattenekologi
Anna Törnroos-Remes funktionell marin ekologi och tvärvetenskaplig miljöforskning

Energiteknik

Seppo Niemi förbränningsmotorteknik och motorbränslen

Industriell ekonomi

Magnus Gustafsson industriell organisation och ledning
Tomi Solakivi flödesekonomi, speciellt sjölogistik
Anastasia Tsvetkova värdeskapande affärsekosystem

Process- och systemteknik

Jari Böling modellering och reglering av dynamiska system
Johan Fagerlund CCS/CCU med resurseffektiv processteknik
Cataldo De Blasio anläggningsteknik med miljötekniska tillämpningar
Tom Fredman matematisk modellering av värme(ledning)överförings­processer med industriell tillämpning
Nenad Milosavljevic torkning och återvinning i massa- och pappersindustrin
Lei Shao intensifiering och dekarbonisering av järn- och stålframställnings­processer
Tor-Martin Tveit energisystemens teknik
Joakim Westerlund anläggningsteknik med produktionsekonomiska tillämpningar

Teknisk kemi och reaktionsteknik

Atte Aho karakterisering och testning av katalysatorer
Ikenna Anugwom avancerad hållbar vätskeextraktion och uppgradering av biomassa
Kari Eränen utvecklingen av experimentella metoder i teknisk kemi och reaktionsteknik
Adriana Freites Aguilera kemisk reaktionsteknik för flerfassystem
Bright Kusema industriell katalys
Sébastien Leveneur kemisk processteknik, speciellt nya reaktionstekniska koncept, modellering av reaktorer och säkerhetsaspekter
Matti Reinikainen uppskalning och pilotering av katalytiska processer
Vincenzo Russo kinetik och transportfenomen i kemisk reaktionsteknik
Fredrik Sandelin modellering av dynamiska katalytiska system
Pasi Tolvanen intensifiering av kemiska processer utgående från förnyelsebara tillgångar
Zuzana Vajglová praktisk heterogen katalys
Pasi Virtanen teknisk kemi, speciellt tillämpning av joniska vätskor på kemiska system och processer

Uppdaterad 20.11.2023