Skriv här det du söker efter!

Kari Eränen

Kari Eränen

Kari Eränen

Laboratorieingenjör 

teknisk kemi

Laboratorieservice

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

kari.eranen@abo.fi

Tfn +358 400848334

Forskningsprofil