Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis årsberättelse 2019

Valda höjdpunkter vid Åbo Akademi under år 2019


Utbildning 2019

5501 studerande.
Antalet närvaroanmälda grundexamensstuderande var vid utgången av året 4 450, forskarstuderande 701 och utbytesstuderande 350.

1075 examina
Under året avlades 454 lägre högskoleexamina, 564 högre högskoleexamina och 57 doktorsexamina vid Åbo Akademi.

608 intrenationella studerande.
Vid utgången av året hade vi 258 närvarande internationella grundexamensstuderande. 350 studerande inledde sina utbytesperioder vid Åbo Akademi under året.

141 utresande studerande.
Antalet studerande vid Åbo Akademi som åkte på utbyte under året var 141.

2040 vuxenstuderande.
Öppna universitetet hade 2 040 studerande och fortbildningen vid Centret för livsångt lärande nästan 8 700 deltagare i sin verksamhet.

Klicka här för att läsa mer om vår utbildning under året.

Personal 2019

1120 årsverken sammanlagt
Antalet årsverken ökade något från 1116 (2018) till 1120. Vasa Övningsskolas andel av årsverkena utgjorde 99.

127,8 internationella årsverken
Många anställda har en annan nationalitet än finländsk. De fyra största nationaliteterna utgörs av Sverige, Indien, Kina och Tyskland.

58,7 % undervisning och forskning
En klar majoritet av personalen är undervisande och forskande personal. 41,3 % är övrig personal.

 

Uppdaterad 3.11.2021