Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Europeiskt huvudkontor för biovisualisering inrättas i Åbo

Europeiska kommissionen har beslutat att etablera en europeisk forskningsinfrastruktur för biomedicinsk avbildning (Euro-BioImaging ERIC) med huvudkontor i Finland.

Euro-BioImaging är en decentraliserad forskningsinfrastruktur som består av 21 verksamhetsenheter eller noder, som det kallas inom forskningen, runt om Europa som erbjuder forskare ett brett spektrum av forskningsutrustning och tjänster i biologisk och medicinsk avbildning.

Forskningsinfrastrukturens huvudkontor eller hub, som samordnar tjänsterna, placeras i Åbo i anslutning till Åbo Akademi och Åbo universitet. Huvudkontoret i Finland samverkar också med med Italien och med Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet i Tyskland, vilka står för den medicinska respektive biologiska expertisen inom samarbetet.

I och med etablerandet av Euro-BioImaging kulminerar mer än tio år av förberedelser där Åbo Akademi och Åbo universitet varit aktivt involverade. Redan 2015 valdes Finland till värdland för forskningsinfrastrukturen.

När det officiella beslutet nu har tagits har Euro-BioImaging mandat att sätta igång och arbeta som en självständig internationell organisation, förklarar professor John Eriksson, professor i biologi, särskilt cellbiologi, vid Åbo Akademi och en av initiativtagarna till Euro-BioImaging.

Enligt Eriksson erbjuder Euro-BioImaging forskare vid Åbouniversiteten oanade möjligheter att dra nytta av det senaste kunnandet och den senaste tekniken inom området.

– Det ger oss tillgång till det bäst möjliga kunnandet i Europa, och tillgång till teknik som fortfarande håller på att utvecklas, som är ännu är bakom horisonten.

En av verksamhetsenheterna inom Euro-BioImaging-infrastrukturen ligger i Finland, ett mångsidigt center för avancerad ljusmikroskopi, tillsammans bildat av de viktigaste bilddiagnostiska enheterna vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Helsingfors universitet och Uleåborgs universitet. Finlands verksamhetsenhet är internationellt känd och är redan en av Euro-BioImagings mest efterfrågade tjänsteleverantörer.

Mer information:

Läs undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande här (på finska): minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eurooppalaisen-kuvantamisen-tutkimusinfrastruktuurin-paamaja-turkuun

Besök Euro-BioImagings webbplats här: www.eurobioimaging.eu

Läs MfÅA-artikeln Visuellt biocentrum i Åbo här: mfaa.abo.fi/article/visuellt-biocentrum-i-abo