Skriv här det du söker efter!

DemSwed

DemSwed

Åbo Akademis spetsforskning inom projektet DemSwed har som målsättning att studera demografiska förändringar och deras konsekvenser utgående från flergenerationella registerdata.

Fokus sätts på den finlandssvenska befolkningen. Våra forskare analyserar språkregistreringen av barn i tvåspråkiga familjer, och hur personer med tvåspråkig bakgrund positionerar sig med avseende på ett flertal demografiska och socioekonomiska utfall.

Projektet DemSwed (Demographic change and ethnolinguistic identity in an intergenerational perspective: The Swedish‐speaking population in Finland) leds av professorn i demografi med statistik, särskilt finlandssvenskarnas demografi, Jan Saarela.

 

Uppdaterad 31.1.2019