Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Grundstenen för Aurum i Åbo murades under festliga former

I dag murades grundstenen för Aurum, som byggs av Finlands Universitetsfastigheter Ab (SYK) på Henriksgatan i Åbo. Vid tillställningen murades en traditionell tidskapsel in i grundstenen med minnen från vår tid, såsom en dagstidning, mynt, stadgarna och byggnadens huvudritningar.

TYY:s ordförande Sini Saarinen och ÅAS:s ordförande Anna Oksanen skopar murbruk.
TYY:s ordförande Sini Saarinen och ÅAS:s ordförande Anna Oksanen skopar murbruk.

Som ett överraskningsnummer lade man också ner halarmärken av årsmodell 2019, som Åbo Akademis och Åbo universitets studentkårer bidragit med.

Aurum byggs i enlighet med SYK:s principer för miljöansvar. Byggnaden får också del av SYK:s gröna finansiering.  För uppvärmning och kylning av byggnaden används bland annat jordenergi. SYK eftersträvar en BREEAM-klassificering på nivån Excellent för Aurum. BREEAM-systemet underlättar planeringen och byggandet av byggnader med så litet miljöavtryck som möjligt. För närvarande finns bara några få byggnader i Finland med BREEAM-klassificeringen Excellent.

– Aurum blir ett bra exempel på SYK:s ansvarsfulla och miljövänliga byggande. Jag tror att användarna kommer att trivas i denna landmärkesbyggnad, som förenar två universitet och campus, säger SYK:s verkställande direktör Mauno Sievänen.

Aurum kommer att användas av fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi, institutionen för kemi vid Åbo universitet samt bland annat Åbo universitets bibliotek och enhet för biodiversitet.

– Aurum är en viktig byggnad, inte bara arkitektoniskt utan också med tanke på samarbetet mellan universiteten. När Aurum står klart kommer universitetsbacken att ha ett av Finlands viktigaste centra för naturvetenskaplig forskning och utbildning, konstaterar Åbo universitets rektor Kalervo Väänänen.

Mikko Hupa håller tal i talarstol.
Åbo Akademis rektor Mikko Hupa var en av talarna.

– Med nya, ändamålsenliga utrymmen som stöder samarbetet mellan Åbo Akademi och Åbo universitet kan vi bidra till att stärka regionen och leda utvecklingen inte bara nationellt, utan också internationellt. Innovationer inom de kemiska och tekniska områdena är en absolut nödvändighet för att vi ska klara av stora utmaningar som klimatförändringen, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.

− ÅAS och TYY ser fram emot att utveckla samarbetet mellan universiteten och studentkårerna genom det gemensamma campusområdet som blir en mötesplats mellan studerande, forskare och personal över språkgränserna, säger ÅAS:s ordförande Anna Oksanen och TYY:s ordförande Sini Saarinen.

Byggnaden kommer att omfatta lokaler för undervisning och forskning inklusive laboratorier, gym och restauranglokaler samt lokaler för företag. De mångsidiga och flexibla utrymmeslösningarna stödjer positiva synergier samt gemensam verksamhet och gemensamma tjänster. På så sätt försäkrar man sig om en hög användningsgrad och ekonomisk utrymmesanvändning.

Enligt planen kommer Aurum att stå klart hösten 2021. Byggnadens bruttokvadratantal är 23 000 kvadratmeter. Byggnaden har planerats av Aihio Arkkitehdit Oy, och Skanska Talonrakennus Oy är ledande entreprenör för projektet.


Stadgar, byggnaden Aurum

I dag, onsdagen den 8 maj 2019, då Finlands president heter Sauli Niinistö, Åbos stadsdirektör Minna Arve, Åbo Akademis rektor Mikko Hupa, Åbo universitets rektor Kalervo Väänänen, Skanska Ab:s koncernchef Anders Danielsson och Finlands Universitetsfastigheter Ab:s verkställande direktör Mauno Sievänen, muras grundstenen för byggnaden Aurum på denna tomt.

Åbo Akademis förvaltningsdirektör Ulla Achrén lägger Finlands Universitetsfastigheter Ab:s broschyr från 2018 i cylindern.

Finlands Universitetsfastigheter Ab bygger byggnaden Aurum för flera olika användare. Byggnaden blir ett konkret exempel på ansvarsfullhet, synergier och områdets livskraft. Byggnaden kommer huvudsakligen att användas av Åbo Akademi och Åbo universitet, samt dessa organisationers gemensamma funktioner och tjänster. Den nya byggnaden Aurum blir ett utmärkt exempel på det resurssmarta tänkande med vilket vi bygger framtidens Finland.

Byggnaden kommer att omfatta totalt 23 000 bruttokvadratmeter och stå klar hösten 2021. Huvudplanerare för byggnaden är Piia Viitanen från Aihio Arkkitehdit Oy, och ledande entreprenör för projektet är SKANSKA Talonrakennus Oy med den ansvariga arbetsledaren Ari Ahlqvist.

I en cylinder i byggnadens grund placeras, förutom dessa stadgar, byggnadens huvudritningar, dagens Turun Sanomat och Åbo Underrättelser, mynt som är i bruk i Finland i dag och inbjudan till denna fest. I cylindern placeras också Finlands Universitetsfastigheter Ab:s broschyr från 2018.

Stadsdirektör Minna Arve lägger en skopa murbruk i grundstenen.
Stadsdirektör Minna Arve lägger en skopa murbruk i grundstenen.