Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

En glad man och en glad kvinna
Det känns bra nu! säger Stefan Edelsvärd från Östhammars kommun och projektkoordinator Nina Söderlund, Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande. Foto: Pekka Tenhonen

En dröm har gått i uppfyllelse – S:t Olofs sjöled är nu invigd

– En dröm har gått i uppfyllelse! Egentligen skulle jag inte behöva säga nåt mer, jag kunde sluta prata här.

Med dessa ord inledde projektkoordinator Nina Söderlund det internationella seminariet St Olav Waterway – A Pilgrimage Back in Time, öppningsseminariet för den nya pilgrimsleden S:t Olofs sjöled, den 24 maj i Åbo.

Det fullsatta seminariet ordnades vid Yrkeshögskolan Novia, som inledning på ett länge efterlängtat veckoslut när pilgrimsleden äntligen officiellt öppnas.

– I praktiken har vi jobbat fram den här pilgrimsleden på bara två år. Det har varit ett jättejobb på en så kort tid! Men det ska sägas att vi tog oss an det här projektet precis i rätt ögonblick – just nu när intresset för pilgrimsvandring exploderar. Det är verkligen populärt, säger Söderlund.

Och helt klart är det inte ännu.

– Livet börjar i juli. Nu bara kör vi, säger Patrik Sjölin från Söderhamns kommun i Sverige.

Han leder arrangemangen för vandringsledens öppning längs den svenska östkusten, från Grisslehamn där leden invigs den 6–7 juni, till Borka brygga, där invigningsfesten hålls den 13 juni. Från Mariehamn till Grisslehamn och på de olika etapperna längs svenska kusten kan man åka med den åländska galeasen Albanus.

– Vi haft vandringsleder redan en längre tid, så i samband med detta tänkte vi att vi lägger lite extra krut på havet, med tanke på att detta är en sjöled, säger Sjölin.

– På svenska sidan har vi totalt 18 mil av Vikingaleder, av dessa är nu 6 mil helt ny led som tagits fram inom det här projektet. En hel del arbete återstår ännu, särskilt med att göra det så klart som möjligt hur lederna hänger ihop och hur vandraren ska förstå informationen, säger Stefan Edelsvärd från Östhammars kommun.

Milstenen utanför Åbo domkyrka.

Invigningsvandringen lördag 25.5 inleds kl. 10.00 i Åbo domkyrka med en ekumenisk ceremoni som avslutas med att ärkebiskop Tapio Luoma sänder ett budskap från Finland till biskopen i Trondheim, Herborg Finnset. Pilgrimsvandrarna bär med sig budskapet som en stafett.

I budkavlen står på tre språk om rörelse, om när tiden uppstod ”det blev kväll och det blev morgon – efter det har ingenting stått stilla”, och om Jesu vandring på jorden. Dessutom står det om pilgrimer:

”Under århundraden har man uppmärksammat Jesu kallelse och korsväg genom pilgrimsvandringar. En pilgrimsvandring innebär alltid också en inre resa. De skiftande landskapen ger tillfälle att fundera över riktningen i det egna livet. Man har tid att be, rannsaka sig själv och vårda det andliga livet. På så sätt blir själva resan lika viktig som dess mål. Pilgrimen förtröstar på att vägen slutligen leder fram, med Guds hjälp.”

Budskapet ska läsas upp varje kväll under invigningsvandringens olika etapper och till slut – 1 200 km senare – når den Trondheim, senast på Sankt Olofsdagen den 29 juli 2019.

Olofslederna har fått sitt namn efter Olof som var kung i Norge för ca 1 000 år sedan. Han blev genast efter sin död helgonförklarad och har varit Nordens populäraste helgon allt sedan dess.

Nalle Öhman och budkaveln. Foto: Pekka Tenhonen

Nalle Öhman är pensionerad kyrkoherde och nu ordförande för föreningen Olofsleder i Finland rf – Suomen Olavinreitit ry som ska förvalta Olofsleden på finska sidan efter att projektet avslutas.

– Jag har lärt mig mycket om Olof sedan jag kom med i det här projektet. Han var mycket större än jag tidigare förstått. Med tanke på vårt europeiska bygge nu, finns det likheter och ett symbolvärde. Han byggde upp ett kungarike med lagar och strukturer för hur man ska leva. Han var på många sätt en fruktansvärd människa, så som härskare på den tiden tenderade att vara, men han blev bättre mot slutet. Han blev en slags Robin Hood som gjorde gott för de fattiga, tills han till sist fråntogs makten.

Invigningsseminariet avslutades med vesper i Åbo domkyrka på fredag kväll. Vespern sänds som radiogudstjänst i Yle Vega, söndag 26.5, kl. 13.03.

Biskop Kaarle Kalliala och den ekumeniska St Olave choir-kören. Foto: Mia Henriksson

 

På lördagen samlades vandrarna i Åbo domkyrka.

James Simpson, Pargas stad och biskop Björn Vikström med budkaveln. Foto: Cecilia Lundberg

 

 

Bandet klipps, pilgrimsleden är officiellt invigd. F.rv. Anna-Karin Abrahamsson från Novia, Nalle Öhman och Stefan Edelsvärd från Östhammars kommun. Foto: Cecilia Lundberg

Fakta

St Olav Waterway-logo

S:t Olofs sjöled har sedan hösten 2016 utvecklats med EU-medel ur Central Baltic-programmet. Projektet St Olav Waterway pågår till mars 2020 och har en budget på ca 1,5 miljoner euro. Åbo Akademi är huvudman för projektet via Centret för livslångt lärande (CLL). Projektkoordinator är Nina Söderlund. I St Olav Waterway-projektet deltar åtta samarbetsparter, utöver Åbo Akademi (CLL), i Finland också Pargas stad och Yrkeshögskolan Novia. Egentliga Finlands förbund är med som delfinansiär. På Åland är föreningen Franciskus på Kökar och Sottunga kommun parter i projektet. För Ålands del är medfinansiären Ålands landskapsregering. I Sverige deltar kommunerna Söderhamn och Östhammar, samt föreningen Pilgrimstid Sverige.

Sedan december 2018 är hela rutten certifierad som officiell Olofsled i Norden och den blev samtidigt Finlands första officiella led bland de 33 europeiska kulturvägarna. Detta innebär att rutten har samma status som till exempel de klassiska pilgrimsrutterna till Santiago de Compostela.

St Olav Waterways webbplats.

Åbo Akademis vetenskapsmagasin MfÅA har undersökt ruttens sträckning mellan Åbo och Korpo.

Bilder fria (för medier) att använda i samband med rapportering om pilgrimsleden finns på adressen: http://web.abo.fi/pressmaterial/stolavwaterway/

 

Text: Mia Henriksson
Bannerbilden, foto: Stefan Bermer

logon