Skriv här det du söker efter!

Årsberättelsen 2019: Organisation

Årsberättelsen 2019: Organisation

Kansler
Ulrika Wolf-Knuts

Universitetskollegiet
Ronald Österbacka, ordförande

Styrelse
Externa medlemmar
Thomas Wilhelmsson, kansler emeritus och rektor emeritus (ordförande)
Taru Narvanmaa, styrelseordförande (vice ordförande)
Marita Hilliges, professor
Niklas Nordling, Head of Culture Transformation and Organization Development

Interna medlemmar
Olav Eklund, professor (avgick i november, efterträddes av professor Kim Wikström i januari 2020)
Elina Pirjatanniemi, professor
Mikaela Björklund, universitetslärare
Majlen Saarinen, utbildningschef
Rasmus Lindqvist, politices studerande
Milla Stenström, filosofie studerande

Rektor
Mikko Hupa, t.o.m. 31.7.2019
Moira von Wright
, fr.o.m. 1.8.2019

Rektor i Vasa
Lisbeth Fagerström

Vicerektorer
Vicerektor ansvarig för utbildning
Christina Nygren-Landgärds, t.o.m. 31.7.2019
Mikael Lindfeldt, fr.o.m. 1.8.2019

Vicerektor ansvarig för forskning
Niklas Sandler, t.o.m. 31.7.2019
Stefan Willför, fr.o.m. 1.2.2019

Dekaner
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Mikael Lindfelt, t.o.m. 31.7.2019
Peter Nynäs, fr.o.m. 1.9.2019

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Fritjof Sahlström

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Malin Brännback, t.o.m. 31.7.2019
Marko Joas, fr.o.m. 1.8.2019

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Patrik Henelius

Universitetsservice
Ulla Achrén, förvaltningsdirektör

Fristående enheter
Pia Södergård, överbibliotekarie, Åbo Akademis bibliotek
Torbjörn Sandén, direktör, Centret för livslångt lärande

Uppdaterad 3.11.2021