Skriv här det du söker efter!

Årsberättelsen 2019: Pris

Årsberättelsen 2019: Pris

Åbo Akademis pris

Professorerna Marko Joas och Tapio Salmi premierades av Åbo Akademis kansler Ulrika Wolf-Knuts med Kristinapriset 2019 och Gaddpriset 2019 för framgångsrik forskning vid Åbo Akademi. Pristagarna har valts enligt vissa kriterier, bland annat handledning av doktorander, antalet egna publikationer, erhållna externa forskningsmedel och särskilda meriter forskarsamfundet till fromma.

Stiftelsens för Åbo Akademi vetenskapliga pris, Per Brahe-priset, tilldelades doktor i biokemi, docent Annika Meinander. Per Brahe-priset delas ut till en lovande forskare vars fortsatta anknytning till Åbo Akademi är synnerligen önskvärd.

Forskarpriset ur Harry Elvings legat tilldelades ED Magnus Westerlund för doktorsavhandlingen i informationssystem med titeln A study of EU data protection regulation and appropriate security for digital services and platforms, och PsD Francesco Pompedda för doktorsavhandlingen i psykologi med titeln Training in Investigative Interviews of Children: Serious Gaming Paired with Feedback Improves Interview Quality.

Lärarpriset ur Harry Elvings legat tilldelades FM Anne Eriksson, universitetslärare i farmaci. Till Årets handledare valdes på basis av studerandes nomineringar PD Tom Carlson, forskningsledare i statskunskap med masskommunikation och FD Pia Sjöblom, universitetslärare i biologins och geografins didaktik.

Teologie kandidat Ina Laakso vid Åbo Akademi tilldelades Ralf Törngren-priset av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Uppdaterad 3.11.2021