Skriv här det du söker efter!

Cellular Mechanostasis (CellMech)

Cellular Mechanostasis (CellMech)

Åbo Akademis spetsforskning inom projektet CellMech undersöker hur mekanisk belastning som uppstår genom förändringar i blodflödet eller vävnadsstyvhet (så kallad ”vävnadsfibros”) påverkar cellers och vävnaders funktioner med hjälp av ny bioteknologi.

Forskningen inom CellMech är speciellt inriktad på att fördjupa kunskapen om hur celler reagerar på mekanisk belastning på en molekylär nivå, och kommer att undersöka hur cellens maskineri regleras av mekanisk stimuli. Våra forskare vill på detta sätt bidra med ingående kunskap till fältet mekanomedicin för att stimulera vävnadsbildning och läkning av sjukdomar som kroniska sår, samt inflammation som obehandlad kan leda till cancer, och hjärt- och kärlskjukdomar.

Projektet CellMech (Center of Excellence in Cellular Mechanostasis) leds av professorn i cellbiologi, Cecilia Sahlgren.

Uppdaterad 31.1.2019