Skriv här det du söker efter!

Bioelectronic Activation of Cell Functions (BACE)

Bioelectronic Activation of Cell Functions (BACE)

Åbo Akademis spetsforskning inom projektet BACE har som målsättning att utveckla en bioelektronisk aktiveringsplattform som gör det möjligt att styra cellsignaleringen och därigenom påverka cellens funktion.

Forskningen bygger på vetskapen om att cellens funktion – dess beteende – kan ändra till följd av extern stimuli som påverkar cellens interna signaleringsmaskineri. En viktig del av kommunikationen inom cellen sker med hjälp av ligander (sändare) och receptorer (mottagare) som finns på cellens yta.

Den planerade aktiveringsplattformen är en vidareutveckling av en unik bio-FET-baserad sensor, som våra forskare tidigare tagit fram. Sensorn gör det möjligt att mäta styrkan i växelverkningarna mellan ligand och receptor med hittills oöverträffad känslighet – information som nu lägger grunden för ny teknologi.

Projektet BACE (Center of Excellence in Bioelectronic Activation of Cell Functions) leds av professorn i fysik, Ronald Österbacka.

Uppdaterad 31.1.2019