Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Carl G. Gahmberg valdes till ny kansler för Åbo Akademi

Universitetskollegiet vid Åbo Akademi valde den 14 november 2019 professor Carl G. Gahmberg till Åbo Akademis kansler för perioden 1.1.2020–31.12.2024.

Professor Carl G. Gahmberg
Fotograf: Ari Aalto / Helsingfors universitet

Enligt universitetslagens specialbestämmelser för Åbo Akademi ska akademin ha en kansler. Kanslerns uppgift är att främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intresse, och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet. Kanslern utnämner också docenter.

Den som väljs till kansler ska ha ”verkat förtjänstfullt till fromma för vetenskapen, konsten eller universitetsväsendet”, heter det i universitetslagen.

MKD Carl Gustav Gahmberg är född 1942 i Kyrkslätt. Gahmberg studerade vid Helsingfors universitet, där han blev medicine licentiat 1968 och medicine doktor 1971. Han var postdoc-forskare vid University of Washington 1972–1974 och utsågs till docent i cellbiologi vid Helsingfors universitet 1974. Gahmberg var professor i biokemi vid Åbo Akademi 1979–1981 och professor i biokemi vid Helsingfors universitet 1981–2010. Åren 1986–1991 var han också forskarprofessor vid Finlands Akademi.

Gahmberg har citerats mer än 14 000 gånger och är invald medlem i flera europeiska vetenskapsakademier. Som mångårig ständig sekreterare, numera hedersmedlem, för Finska Vetenskaps-Societeten har han gett synlighet åt det finska vetenskapssamfundet, såväl nationellt som internationellt.

– Han är definitivt en av Finlands mest synliga och ansedda vetenskapsmän. Kanslers uppgift är att främja vetenskapen, och det är någonting Gahmberg med tanke på hans bakgrund inom både finska och europeiska vetenkapsorganisationer har en ypperlig möjlighet att göra, säger universitetskollegiets ordförande, professor Ronald Österbacka.

– Gahmberg var en av dem som utsågs till utredningsman i Macchiarini-skandalen vid Karolinska Institutet. Det visar på den integritet och det anseende han har i vetenskapskretsar, framhåller Österbacka.

Kanslerbytet sker vid årsskiftet.

– Vi vill uttrycka vår tacksamhet till avgående kansler Ulrika Wolf-Knuts för hennes insatser. Wolf-Knuts jobbade aktivt bland annat med Åbo Akademis stora 100-årsfestligheter i fjol, men hon har framför allt alltid varit starkt engagerad i det dagliga arbetet för Åbo Akademis bästa, säger Österbacka.

 

För mera information, vänligen kontakta:

Universitetskollegiets ordförande
Ronald Österbacka, professor i fysik, företrädesvis experimentell fysik
tfn +358 50 409 6423
ronald.osterbacka@abo.fi

Professor Carl G. Gahmberg
tfn +358505399439
carl.gahmberg@helsinki.fi

Pressbild av Carl G. Gahmberg (fotograf: Ari Aalto / Helsingfors universitet): https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2019/11/Gahmberg-Carl_1411-12_01_photo-HY_Ari-Aalto.jpg

Läs mera om kanslersämbetet vid Åbo Akademi här: https://www.abo.fi/om-abo-akademi/organisation-och-strategi/kansler/