Skriv här det du söker efter!

Årsberättelsen 2019: Utbildning

Årsberättelsen 2019: Utbildning

Antalet sökande till Åbo Akademi ökade för tredje året i rad och var till antalet 3 326 stycken (drygt 2 800 år 2018). Antalet förstapreferenssökande var 1 575, vilket var en ökning med 6 procent från 2018. Också antalet sökande till Åbo Akademis internationella magisterprogram ökade från 570 till 586.

Internationalisering och digitalisering låg i fokus under 2019. Några höjdpunkter under året:

  • Ett projekt kring sambandet mellan välbefinnande och studieframgång initierades, som en del i arbetet med att skapa långsiktigt hållbara och attraktiva utbildningar, samt effektivera genomströmningen. 
  • Ett nytt internationellt magisterprogram Teaching and Learning utvecklades vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, och antagningen inleds 2020. 
  • Den första gruppen inom en specialiseringsutbildning i rättspsykologi vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi slutförde sin utbildning. 
  • Styrelsen för Åbo Akademi godkände initiativet att år 2020 ansöka om rätten till juris magister- och provisorutbildningar. 
  • Ackrediteringen av Handelshögskolan vid Åbo Akademi fortskred med självutvärderingsrapport (ISER) som mål, vilket även uppnåddes. Under 2019 utreddes vidare flaskhalsar inom utbildning för att försnabba utexaminering och förkorta studietiderna. 
  • European Association for International Education, EAIE, höll sin årliga konferens i Helsingfors med 6 500 deltagare. Universiteten och högskolorna i Åbo stod värd för en Pre-EAIE partner-dag, som gästades av ca 150 kollegor från samarbetsuniversiteten. Från och med hösten 2019 deltar Åbo Akademi inte längre aktivt i Finland Universitys verksamhet. 
  • Åbo Akademi inledde under året ett digitaliseringsprogram för att möta de utmaningar som omgivningen ställer på utbildningen. Utrymmen och utrustning uppdaterades, och satsningar gjordes för att höja personalens kompetens inom digitalisering. Nätstödd undervisning och campusöverskridande digitala kurser utvecklades och digital inlärning utvecklades inom alla fakulteter. 
  • Åbo Akademi undertecknade 2019 ett intentionsavtal med Korkeakoulujen digivisio 2030, som är ett nationellt och potentiellt banbrytande digitaliseringssamarbetsinitiativ.

Uppdaterad 3.11.2021